Naujienos

Seminaras „Lėlių teatro pamokos pradedantiesiems“

 DSC05076Gegužės 16 d. visi norintys daugiau sužinoti, kaip susikurti lėlių teatrus ir gaminti lėles, rinkosi į seminarą „Lėlių teatro pamokos pradedantiesiems“, kuris vyko Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Parodų salėje. Tai antrasis projekto „Lėlių teatras – jaukus vaikystės pasaulis“ renginys.
Seminarą pradėjusi bibliotekos direktorė Daiva Bubulienė, palinkėjo visiems kūrybinės sėkmės ir ištvermės gaminant lėles. Seminarą tęsė projekto vadovė Jolita Janušonienė. Ji supažindino susirinkusiuosius su projekto „Lėlių teatras – jaukus vaikystės pasaulis“ veikla. Šiame projekte dalyvauja 10 institucijų: Všį vaikų dienos centras, VJUC „Varpelis“, Paketurių šv. Kazimiero vaikų globos namai, Alizavos pagrindinė mokykla, Noriūnų, Subačiaus, Skapiškio, Salamiesčio, Antašavos bibliotekos ir Kupiškio rajono viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius. Kiekviena iš jų gavo po du projekto lėšomis įsigytus metodinės ir grožinės literatūros bei lėlių teatro priemonių rinkinius. Šios priemonės padės įkurti lėlių teatriukus, rašyti scenarijus, gaminti lėles, konstruoti dekoracijas, repetuoti vaidmenis ir ruoštis lėlių teatrų festivaliui. Vaikų literatūros skyriuje įkurtas fonotekos kampelis, kuriuo galės pasinaudoti visi norintys įgarsinti savo spektakliukus. Muzikinis fonas labai svarbus, jis padeda atskleisti personažų charakterius, sukurti linksmą, liūdną ar net bauginančią atmosferą.

Skaityti daugiau...

Popietė šeimoms „Mylėdamas laikykis“

I_kairs_vokalists_Daiva_Jaktien_ir_Virginija_Liepa_aktor_Joana_iauskait1Lietingą gegužės sekmadienį Vilniaus šeimų sielovados centras „Bendrakeleiviai“ kupiškėnams padovanojo labai jaukią, šiltą ir dvasingą popietę, kurios metu skambėjo poezija ir muzika.
Aktoriai Joana Čižauskaitė ir Ridas Jasiulionis paskaitė Petro Babicko, Uršulės Tamošiūnaitės, Vidmantės Jasiukaitytės, Juozo Erlicko, Leonardo Andriekaus eilėraščių, Elvyros Kučinskaitės esė „Tik moteriškų paslapčių akimirkos“, „Prisikėlimo antspaudas ant lūpų“, „Vestuvės Kanoje“, ištraukas iš „Giesmių giesmės“ ir vaikams skirtos Oldrižiko Syrovatkos knygos „Linksmos pasakos iš rankovės“. Vokalistės Daiva Jakštienė ir Virginija Liepa atliko keletą lietuvių liaudies dainų, skambėjo ir kupiškėniška „Dainovo, dainovo“. Labai savitu balsu sužavėjo Virginija Liepa – ji atliko savo kūrybos dainas „Žalia diena“, „Laikas“, „Susitikimas su stebuklu“, „Baltas nerūpestingumas“.

Skaityti daugiau...

POEZIJOS SKAITYMAI PALĖVENĖJE

Ingos_Dovydenienes_foto4Sekmadienio popietę Palėvenės vienuolyne skambėjo poezijos posmai. Čia vyko jau septintasis literatų konkursas Karolio Širvinsko premijai gauti, kurios įsteigėjas fondas „Baltasis balandis“ ir  prieš 10 metų žuvusio literato, tautodailininko, kunigų seminarijos klieriko Karolio mama, svėdasiškė  Aldona Širvinskienė. Siekiant suaktyvinti literatų veiklą ir susipažinti su naujausia jų kūryba, kasmet pasirenkama vis kita konkurso organizavimo vieta. Šį kartą į Palėvenę suvažiavo ir savo kūrybą pristatė 22 literatai ir šešių Aukštaitijos rajonų – Anykščių, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio ir Utenos. Kupiškėnams atstovavo šimonietė Vida Kaulakienė, subatėnė Angelė Marija Jonuškienė, skapiškėnė Laima Laopienienė, noriūnietė Dalia Jarmalavičienė ir Regina Baltrūnienė iš Kupiškio.

Skaityti daugiau...

Naujų leidinių sutiktuvės

Banguoles_Aleknienes_foto5Gegužės 20 dienos popietę Kupiškio viešojoje bibliotekoje pristatyti du kupiškėnams svarbūs leidiniai – „Kupiškėnų žodyno“ II-asis tomas bei istorijos ir kultūros almanachas „Kupiškis. 2010“.
Renginio vedėja, viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė, pristatydama garbius svečius – žodyno sudarytoją, humanitarinių mokslų daktarę, Kupiškio krašto Garbės pilietę Klementiną Vosylytę, Lietuvių kalbos instituto direktorę, humanitarinių mokslų daktarę, docentę  Jolantą Zabarskaitę ir almanacho vyr. redaktorių bei sudarytoją, dailėtyrininką Vidmantą Jankauską, pastebėjo, kad derlių įprasta skaičiuoti rudenį, bet ir šis pavasaris ypač derlingas kupiškėniškais leidiniais. Neseniai kultūros centre pristatytas etnografės Almos Pustovaitienės sudarytas kupiškėniškų dainų rinkinys „Jir atskrido sakalalis“, turime ir mokomąjį tarmės leidinį „Rytų aukštaičiai kupiškėnai“. Po trejų metų sulaukėme antrojo „Kupiškėnų žodyno“ tomo (pirmasis pasirodė 2008 m. pradžioje), apimančio I–O raidėmis prasidedančius kupiškėniškus žodžius.

Skaityti daugiau...

Jolita – tarp geriausių Lietuvos bibliotekininkių

 Zaislotekos_sumanytoja_Jolita_JanusonieneKiekvienais metais Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu įteikiami metų geriausių bibliotekininkų vardai ir premijos bibliotekų specialistams už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus per praėjusius metus.

Šiais metais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 27 d. įsakymu  Nr. ĮV-324  2010 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kultūros renginių ir leidybos grupės vedėjai Rimantei Tamoliūnienei už originalias Kauno miesto kultūros paveldo sklaidos iniciatyvas bei šiuolaikišką bibliotekos istorijos liudijimą. 2010 metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Vilniaus universiteto bibliotekos Komunikacijos ir informacijos skyriaus vedėjai Indrei Zalieskienei už novatoriškumą, netradicinių sprendimų taikymą bibliotekos veikloje, už kūrybiškumo, bendruomeniškumo, mokymosi visą gyvenimą idėjų sklaidą bibliotekoje, o 2010 metų geriausio bibliotekos direktoriaus vardas suteiktas Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorei Vidai Garunkštytei už išskirtinius profesinius pasiekimus kuriant šiuolaikišką biblioteką bei naujų bibliotekos paslaugų atradimo iniciatyvas.

Skaityti daugiau...

Papildoma informacija