Naujienos

BIBLIOTEKŲ FONDUS PAPILDĖ DOVANOTOS KNYGOS

               Vasarą Kupiškio viešąją biblioteką pasiekė didelė siunta knygų iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Vanda Majauskienė dovanojo savo  jau  mirusio vyro, gydytojo Vytauto Majausko asmeninės bibliotekos knygas (380 egzempliorių). Gauta  labai vertingų leidinių: Bostone leista „Lietuvių enciklopedija“ (37 tomai), enciklopedija anglų kalba „Encyclopedia Lituanica“ (6 tomai), Broniaus Kviklio „Lietuvos bažnyčios“ (5 tomai) ir kt. Kupiškio rajono viešųjų bibliotekų fondus papildė ir nemažai lietuvių išeivijos autorių knygų bei leidinių anglų kalba.

              Vytautas Majauskas gimė 1918 m. spalio 13 d. Kupiškyje.  Mokėsi Kupiškio gimnazijoje. 1938 m. už slaptą veiklą ateitininkų organizacijoje pašalintas iš Rokiškio gimnazijos. 1939 m. baigė Panevėžio gimnaziją, 1939-1940 m. mokėsi karo mokykloje Kaune, 1940-1944 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete mediciną. 1944 m. kartu su tėvu ir seserimis pasitraukė į Vokietiją, tęsė studijas Tiubingeno universitete. 1948 m. gavo medicinos daktaro laipsnį. 1949 m. persikėlė į JAV, dirbo ligoninėse, iki 1985 m. vertėsi privačia praktika Detroite. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje, dalyvavo Detroito Lietuvių bendruomenės veikloje, buvo Amerikos ir pasaulio lietuvių gydytojų valdybos ir tarybos narys. V. Majauskas kartu su žmona Vanda, taip pat gydytoja, užaugino šešis vaikus, keletą kartų lankėsi Lietuvoje, gimtajame Kupiškyje, perdavė paramą kupiškėnų daugiavaikėms ir vargingai gyvenančioms šeimoms. Mirė V. Majauskas 2004 m. spalio 17 d. Detroite. Urna su velionio palaikais pervežta į Kupiškį ir palaidota šeimos kape.

Lina Matiukaitė

Seminaro akimirkos

reda tamuliene  vaiku literaturos centro darbuotoja_
Spalio 14 d. bibliotekos Parodų salėje vyko projekto „Žaisloteka – skaitymo džiaugsmas visai šeimai“ seminaras „Ateities žmogus – tik skaitantis“.
Seminaro svečius iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pristatė Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė. Tai Reda Tamulienė – Vaikų literatūros centro darbuotoja ir Vida Narščiuvienė – Vaikų literatūros centro Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja.
R. Tamulienė, skaičiusi pranešimą „Ankstyvasis skaitymas: reikšmė ir nauda“, pateikė keletą skaitymui reikšmingų teiginių. Pasak jos, vaikus skaitymui reikia ruošti kuo anksčiau. Pirmieji vaiko žaidimai paremti jo stebėjimais – šeimos gyvenimo, motinos, senelės darbu namie.  Per žaidimą vaikus galima išugdyti maloniam skaitymui, kuris laikomas svarbiausia priežastimi, kodėl reikia skaityti. Skaitant formuojasi žodynas. Geriausia vaiką pradėti mokyti skaityti per pirmuosius šešerius metus. Kalbos rišlumo, vaizduotės lakumo išmokstama, jei vaikui skaitomi įvairūs tekstai, aptarinėjamos knygoje pateiktos iliustracijos. Ypač svarbus skaitymas prieš miegą –
vaikystė juk nepraeina be pasakų. Kas, jei ne jos, pažadina vaiko jausmus. Vakarinis skaitymas turėtų būti kaip ritualas.
            „Neskaitymo priežastys – interesų stoka, didysis neraštingumas“ – teigė viešnia. Šiuolaikinės technologijos neskatina vaiko mąstymo, todėl prarandamas kūrybiškumas, slopinama vaiko vaizduotė. Tačiau nereikia barti vaiko, jei jis neskaito. „Mūsų tikslas – kad neskaitančių vaikų būtų kuo mažiau“, – baigė pranešimą R. Tamulienė.
            V. Narščiuvienė savo pranešime „Kaip lėlės padeda ugdyti mažąjį skaitytoją“ pateikė daug praktinių ir metodinių patarimų. Šiltas, malonus bendravimas, atsidavimas lėlei, knygai ir vaikui visus nustebino. Lyg iš pasakų pasaulio išniro beždžionėlė, vištelė ir gaidelis, kalbantys rankos pirštai, didžiuliai namai, pilni gyvenimiškų akimirkų. Visi personažai – rankų darbo, tokie mieli ir išradingi. Jie talkina pristatant knygeles vaikams. Lėlės vaikus ugdo nuo mažens, moko bendrauti, – teigė V. Narščiuvienė. Viešnios bibliotekai padovanojo metodinės medžiagos žaislams pasigaminti, Aušros Martišiūtės knygą „Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis“ ir Astos Gustaitienės knygą „Hansas Christianas Andersenas: pastangos (at) pažinti. Tikimės, kad seminare dalyvavusiems bibliotekininkams, ikimokyklinių įstaigų darbuotojams, pradinių klasių mokytojams išsakytos mintys ir praktiniai patarimai pravers ugdant mažąjį skaitytoją...
 vida narsciuviene-vaiku literaturos centro skaitytoju aptarnavimo skyriaus vedeja_ vida narsciuviene su bezdzionele pristato knygele jolitos janusonienes padeka viduryje seminaro sveciams
Vyresn. bibliotekininkė Regina Vilčinskienė

Paminėta baltosios lazdelės diena

is kaires lass panevezio skyriaus ir pirmininkas a. vilimas skaito ataskaita ir lass kupiskio skyriaus pirmininke k. malinauskiene

  

Neužrakink širdies gerumui,
Ištiesk visiems dosnumo ranką,
Gal kam ramybės neužtenka,
Gal kam viltis lyg upė senka?
Neužrakink širdies gerumui...

 

 Spalio 12 d. Kupiškio kultūros centro vitražų salėje įvyko LASS (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos) Kupiškio filialo ataskaitinis susirinkimas. Po ataskaitinio pranešimo ir einamųjų reikalų aptarimo pristatyta literatūrinė-muzikinė kompozicija, skirta poeto Pauliaus Širvio 90-osioms metinėms paminėti. Apie poeto gyvenimą ir kūrybos kelią pasakojo Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio filialo bibliotekininkė Justina Armonaitė, P. Širvio eiles skaitė Kupiškio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Laimutė Kliopkinienė. Skambėjo dainų įrašai pagal poeto eiles.

Spalio mėnesį viešosios bibliotekos abonemente veiks spaudinių paroda

„Iš neregių kūrybos skrynios“.

Kviečiame apsilankyti

 lietuvos akluju bibliotekos panevezio filialo bibliotekininke justina armonaite laimute kliopkiniene skaito p. sirvio eiles renginio dalyviu akimirkos is kaires 1 25 kupiskio vb darbuotojos r. senvaitiene j. sirvinskienel. kliopkiniene ir 34 panevezio akluju bibliotekos darbuotojos  a. galadauskiene ir j. armonaite

Skaitytojų aptarnavimo

skyriaus vedėja Janina Širvinskienė

 

AKIMIRKOS

angele marija jonuskiene pristato savo darbu paroda 
„Kad pasiektume įspūdingų dalykų, privalome ne tik svajoti, bet ir veikti,
ne tik planuoti, bet ir tikėti...“
Subačiaus bibliotekoje atidaryta nauja gimnazijos mokytojos Angelės Marijos Jonuškienės nuotraukų paroda „Akimirkos“ iš ciklo „Atokvėpių skonis“. Ši paroda autorei jau antroji šioje bibliotekoje. Džiugu ir gera, kad   mokytoja labai draugiška, paprasta, kūrybinga,  besidominti ir ieškanti naujovių,  rūpestinga, betarpiškai bendraujanti. Į parodos atidarymą ją atlydėjo ne tik jos auklėtiniai, nešini netradicine japonų piešimo technika pieštais piešiniais, bet ir Subačiaus gimnazijos  direktorės pavaduotoja ugdymui Genia Vaičikauskienė. Parodos atidarymo proga pavaduotoja linkėjo nesustoti kūrybiniame kelyje, neprarasti gyvenimo džiaugsmo ir toliau ieškoti naujovių.  Kiekvieną nuotrauką mokytoja apibūdino keletu sakinių, iš kurių buvo galima  suprasti apie nostalgiją vasarai, taurią meilę gamtai, gebėjimą pamatyti grožį paprastuose dalykuose. Tai atokvėpio minutėmis sustabdytos akimirkos, kurių dėka galima nors trumpam sustoti nuo kasdieninio skubėjimo ir atsikvėpti. Bibliotekos vedėjai paprašius pristatyti, kokius piešinius mokiniai atnešė parodai, vaikai mielai pasakojo apie darbelius tema “Rudenėlio taku“. Po kūrybinių darbų pristatymo, bibliotekininkės  trumpai  papasakojo bibliotekos istoriją, priminė,  kad šie metai bibliotekai – jubiliejiniai. Mokytojos paraginti trečiokai piešė piešinius tema  „Subačiaus bibliotekai – 70“. Po darbų vaikai susipažino su skaitykloje esančiomis vaikiškomis enciklopedijomis, žodynais ir kita informacine literatūra.
Esame dėkingos už galimybę skleisti žinias, dalinti geras emocijas, pabūti vaikiško klegesio apsuptyje. Tikimės, kad ši draugystė tęsis ilgai ir ateityje dar galėsime surengti ne vieną mokytojos A. M. Jonuškienės ir jos auklėtinių kūrybinių darbelių parodą.

is kaires genia vaicikauskiene dekoja parodos autorei a. m. jonuskienei

 

Subačiaus bibliotekos vedėja Inga Dovydėnienė
Vyresn. bibliotekininkė Audronė Bukienė

VASAROS AKIMIRKOS...

                           sigitas chmieliauskas pristato paroda                                              
Sustok, akimirka žavinga!
Sustok nors minutei... Rask laiko sau... Ragauk gyvenimą...

 

  Spalio 4 d. Noriūnų padalinio bibliotekoje vyko kraštiečio Sigito Chmieliausko fotografijų parodos „Vasaros akimirkos“ pristatymas.
            Atsakingas ir sunkus, žemiškas mediko darbas reikalauja tam tikros atvangos. Parodos autorius atsikvėpimo valandėles praleidžia fiksuodamas nepakartojamas gyvenimo akimirkas: eidamas per Noriūnus ar per Vilnių, gamtoje ar netgi darbe. Ieškodamas grožio, išreiškia savo sielai malonių pojūčių. „Fotografija – akimirkos grožis. Gražiausia yra tame, kada sulauki momento...“ – samprotavo autorius. Dalyvavęs kartu Sigito mokytojas Puipas Edikas teigė, kad fotografija – neišgydoma liga, kuria užsikrėtė ir jis pats. Autoriaus sesuo Gintarė, susirinkusius stebinusi šiltu bendravimu ir atsidavimu, palaiko šį brolio pomėgį, didžiuojasi juo ir tikisi, kaip ir visi dalyvavusieji, išplaukimo į platesnius vandenis.
             Kupiškio viešosios bibliotekos direktorė Daiva Bubulienė, padėkodama Sigitui už nuostabią fotografijų parodą, pakvietė visus noriūniečius, prijaučiančius šiai meno šakai, suruošti parodą viešojoje bibliotekoje.
                        „Pykstu ant savęs, kad mažai dėmesio skyriau savam Noriūnų kraštui“ – priekabiavo sau Sigitas. Tikimės, kad begalinis jo noras užfiksuoti akiai gražų kampelį, suteiks mums galimybę pamatyti dar įspūdingesnių parodų. Tikimės nuostabiausių, nepakartojamų, dar neužfiksuotų akimirkų...
            Noriūnų padalinio vyresn. bibliotekininkė Irena Gasparonienė sužavėta fotografijomis, kviečia visus aplankyti šią nuostabią kraštiečio fotografijų parodą bibliotekoje, kuri noriūniečius žavės visą spalio mėnesį.
 

sigito chmieliausko paroda irenos gasparonienes padeka autoriui

Kupiškio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Regina Vilčinskienė  

Papildoma informacija