Naujienos

KELIONĖ PO ŠIAURĖS ŠALIS

is kaires j. janusoniene l. kliopkiniene ir r. vasiliauskiene

          Šiaurės šalių bibliotekų savaitė tęsėsi literatūrine kelione po Šiaurės šalis. Šventėje dalyvavo Noriūnų pagrindinės mokyklos 4 kl. mokiniai su mokytoja Sigita Keršulienė, Subačiaus bibliotekos skaitytojos su vedėja Inga Dovydėniene ir Alizavos pagrindinės mokyklos 5 klasės moksleiviai su mokyklos bibliotekininke Danute Miknevičiene. Kiekviena vaikų grupė pristatė po vieną Šiaurės šalį ir tradicinį jos patiekalą. Pirmieji pasirodė noriūniečiai. Jie keliavo į Švediją bei teatralizuotai pristatė žymiausius švedų rašytojus ir jų knygas: Astridos Lindgren „Pepė Ilgakojinė“, „Broliai liūtaširdžai“, „Emilis iš Lionebergos“, Selma Lagerlef „Stebuklingosios Nilso kelionės“, Sven Nordqvist „Kaip Findusas, būdamas mažas, ėmė ir prapuolė“. Tradicinį švediškų pyragų asorti pristatė Noriūnų bibliotekos bibliotekininkė Irena Gasparonienė.
            Į Norvegijos šalį keliavo Subačiaus gimnazijos 6 kl. moksleivės. Jos pristatė žymiausių norvegų rašytojų knygas. Tai Anne-Catharina Vestly knygas: „Mortenas, senelė ir Martė”, „Aštuoni vaikai ir senelė miške”, „Aštuoni vaikai ir senelė keliauja po Daniją“. Vaikus atlydėjusi, Subačiaus bibliotekos vedėja Inga Dovydėnienė, pristatė norvegišką tradicinį vyšnių pyragą.
            Pažintinę kelionę po Šiaurės šalis baigė Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai. Suomiškos, smagios dainelė fone, multimedijos pagalba, alizaviečiai pristatė Suomiją. Supažindino su žymiausiais šalies rašytojais Zacharijum Topelijum, Tove Jansson, Sinikkair Tina Nopola, Marja-LeenaTiainen, KariLevola, MerviLindman, Era Salola ir jų kūriniais. Kelionę po šalį baigė suomių grupės „LORDI“ koncertu. Tradicinį suomių patiekalą – ryžių pudingą pristatė Alizavos mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė.
            Pakeliavę po Šiaurės šalis, vaikai gėrė arbatą ir vaišinosi. Už nuoširdumą, ruošiantis Šiaurės šalių savaitės renginyje, visi vaikai buvo pamaloninti dovanėlėmis.
            Šventės metu, už dalyvavimą fotokonkurse „Knyga – mano šeimoje“, diplomas įteiktas alizavietei Rugilei Kirdaitei.
            Šilumos ir meilės vaikams, skaitant knygas, palinkėjo Vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolita Janušonienė.
is kaires noriunai subacius alizava  noriunieciu prisistatymas  subatieciu prisistatymas  alizavieciai pristato suomija  alizavieciai pristato suomiu rasytoju knygas  prie vaisiu stalo subatenai vaises

Vyresn. bibliotekininkė Regina Vilčinskienė

Subačiaus bibliotekai – 70

is kaires i. dovydeniene e. buskeviciene j. palsiuniene genia vaicikauskiene a. bukiene

Gyvenimas matuojamas ne įkvėpimų skaičiumi. Jis matuojamas akimirkomis, kurios privertė sulaikyti kvėpavimą. O tokių akimirkų per septynis dešimtmečius, prabėgusius Subačiaus bibliotekos gyvavimo istorijoje, buvo be galo daug. 70 metų žmogui – tai pati branda, o bibliotekai – nedidelė kelio atkarpa, kuri spalio 29-osios popietę ir buvo paminėta. Trumpai Subačiaus bibliotekos istoriją iki 1972 metų pristatė Kupiškio viešosios bibliotekos Subačiaus padalinio vedėja Inga Dovydėnienė. Istoriją tęsė šioje bibliotekoje iki 1975 metų dirbusi  tautodailininkė, Subačiaus gimnazijos dailės mokytoja, Gėnia Vaičikauskienė. 32 metus (1974–2006) bibliotekoje išdirbusi Janina Palšiūnienė prisiminė, kad buvo visko: ir šalčio, ir šilumos, teko dirbti ir nepilną darbo dieną. Ėjo į darbą avėdama veltinukus, tačiau netgi esant blogoms darbo sąlygoms, meilė žmogui, atsidavimas savo profesijai liko didžiausiu ir stipriausiu akstinu. Elvyra Buškevičienė,  bibliotekininke dirbusi nuo 1985 iki 2009 metų,  džiaugėsi, kad organizuodavo renginius kartu su Subačiaus vaikų lopšeliu-darželiu, Subačiaus vidurine mokykla (nuo 2007 m. gimnazija). Šių švietimo įstaigų darbuotojai mielai padėdavo, telkdavo vaikus, skatindavo juos dalyvauti įvairiuose renginiuose. Dirbo visi draugiškai, nuoširdžiai, todėl skaitytojų vaikų bibliotekoje niekada netrūko.

             Istoriją pratęsė bibliotekos vedėja Inga Dovydėnienė. Ji supažindino su Viešosios interneto prieigos atsiradimu 2005 metais. Buvo sukurtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos: 1 darbuotojoms, 2 bibliotekos lankytojams. 2008 metais prasidėjo naujas erdves atvėręs „Bibliotekos pažangai“ projektas, kuris įgyvendinamas pagal tarptautinį trišalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo. Subačiaus biblioteka dalyvauja šiame projekte ir 2009 metais jau gavo 5 naujus kompiuterius bei daugiafunkcinį įrenginį. Labai išsiplėtė bibliotekos paslaugų ratas: galima nemokamai  bendrauti (internetinė telefonija ir el.paštas), užsiregistruoti pas gydytoją, užsisakyti pažymą, sužinoti kur ir kokie renginiai vyksta, susimokėti mokesčius. Labai svarbu, kad kiekvienas bibliotekos lankytojas gali išmokti dirbti kompiuteriu. Tuo tikslu organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai grupėms ir individualūs lankytojų mokymai. Išmanymas, kaip naudotis paieškos įrankiais žinių ir informacijos jūroje, suteikia didžiules galimybes.

            Popietę tęsė Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė, kuri įteikė padėkos raštus čia dirbusioms bei dabartinėms darbuotojoms. Po padėkų įteikimo sveikinimo žodžius tarė svečiai. O jų būta daug: Subačiaus gimnazijos direktorė Janina Ivanovienė, Subačiaus lopšelio-darželio direktorė Marija Morkūnienė, senojo Subačiaus bendruomenės pirmininkė Aldona Virbickienė, subatėnas žurnalistas Antanas Kubilius, Subačiaus gimnazijos mokytoja Marija Angelė Jonuškienė, buvusi Subačiaus seniūnijos seniūno pavaduotoja Pranciška Karosienė, Valakų bendruomenės pirmininkas Gintaras Stašys, kolegė iš  Noriūnų bibliotekos Irena Gasparonienė bei kiti bibliotekos skaitytojai ir lankytojai.

Bibliotekos darbuotojos padėkos raštus įteikė Subačiaus gimnazijai, Subačiaus lopšeliui-darželiui, Subačiaus kultūros namams, senojo  Subačiaus bei Valakų bendruomenėms už gražią ir nuoširdžią draugystę, bei aktyviausiems ir geriausiems skaitytojams – Genutei Vareikienei, Astai Zaborskienei, Linai Remeikienei, Pranciškai Poškienei, Danutei Kilienei, Faustinai Vnarauskaitei, Jonui Gūrai, Marijai Žebrienei, Daliai Aukštikalnienei. Subačiaus ambulatorijos gydytojui Antanui Šepučiui taip pat skirta padėka už ilgametę draugystę, be kurios daugelis renginių būtų neįamžinti, nenufotografuoti. Linui Balčiūnui bibliotekos darbuotojos dėkingos už pagalbą tvarkant kraštotyrinę medžiagą bei rengiant Subačiaus krašto 2011 metų kalendorių. Emilijai Grybauskienei buvo padėkota ir įteikta padėka už nuoširdumą ir visapusišką paramą rengiant bibliotekos renginius.  Kiekvieną padėką lydėjo mokytojos Angelės Marijos Jonuškienės sukurtas angeliukas. Spalvotu popieriumi biblioteką parėmė J. Urbonienės individuali įmonė. Gražius, molinius paukščiukus dovanojo Gėnia Vaičikauskienė. Pabaigoje baigiamąjį žodį tarė Emilija Grybauskienė, kuri eilėmis pristatė bibliotekos darbą  ir pakvietė visus padainuoti „Ilgiausių metų“. Dėkingos esame visiems atėjusiems ir prisidėjusiems prie šio gražaus bibliotekos 70-mečio minėjimo.

renginio sveciai

 

Kupiškio VB Subačiaus padalinio vedėja Inga Dovydėnienė

Vyresn. bibliotekininkė Audronė Bukienė

Pasakų rytmetis „Magiška Šiaurės šalių pasakų skrynelė“

 11Tęsiasi projekto Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai. 2010 m. lapkričio 9 d. Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko pasakų rytmetis „Magiška Šiaurės šalių pasakų skrynelė“. Renginyje dalyvavo „Saulutės“ lopšelio-darželio  „Boružėlių“ grupės vaikučiai su auklėtoja Virginija Sinkevičiene.
Renginio dalyviai, peržengę Vaikų literatūros skyriaus slenkstį, susitiko su pačiu garsiausiu Danijos pasakininku H. K. Andersenu, kurį suvaidino meno ir muzikos skyriaus vyr. bibliotekininkė L. Kliopkinienė. Andersenas pasakojo apie savo vaikystę, kūrybą ir šlovę. Vaikai sužinojo, kad pasakinkinkas pradėjo rašyti pasakas įkvėptas danų tautosakos, aprašydavo suaugusiuosius ir mažuosius savo draugus, kurie atpažindavo save pasakose.
            Renginio metu Vaikų skyriaus darbuotojos R. Vasiliauskienė ir J. Janušonienė skaitė pasakų „Puikioji adata“, „Karalaitė ant žirnio“, „Coliukė“, „Bjaurusis ančiukas“ ištraukas. Mažieji renginio dalyviai aktyviai įsijungė į renginį ir demonstravo savo išmintį atspėdami pasakų pavadinimus.
            Vaikams buvo įdomu sužinoti, kad H. K. Andersenas pasaką „Bjaurusis ančiukas“ parašė apie save. Autorius gimė negražus, buvo labai drovus. Mokykloje jį visi labai skriausdavo, draugų neturėjo ir nebuvo kam jo užstoti. Metai bėgo, H. K. Andersenas užaugo, įgijo profesiją, pradėjo rašyti ir tapo pripažintu ir garsiu rašytoju. Taip kaip ir pasakoje „Bjaurusis ančiukas“ savo šlovę jis nuspėjo.
            Renginio pabaigoje lopšelio-darželio auklėtojai V. Sinkevičienei buvo perduota simbolinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės žvakelė.
22  33 44

 

Vaikų literatūros skyriaus vedėja               Jolita Janušonienė

Išvyka į Pasvalį

 

 danguole abazoriuviene - pasvalio mariaus katiliskio viesosios bibliotekos direktore. sveikinimo zodisLapkričio 9 d. Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Pasvalio rajono Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vykusioje konferencijoje „Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS“, kurioje buvo pristatytas 2010 metais vykdomas skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektas „Su PASVALIA per pasaulį“. Šio projekto esmė – 2009 metais sukurtos virtualios Pasvalio krašto kultūros paveldo sistemos, įvardintos „Pasvalio krašto E. biblioteka PASVALIA“, visapusiška visavertė sklaida, orientuota į krašto, Lietuvos, išeivijos bendruomenes. Projekto tikslas – visapusiškai pristatyti portale www.pasvalia.lt esančius kultūros paveldo kilnojamuosius ir nekilnojamuosius objektus įvairioms visuomenės grupėms, užtikrinti skaitmeninio paveldo tyrinėjimą ir tyrinėjimo rezultatų sklaidą, suderinamumą su portalu www.epaveldas.lt.  
                      Siūlome susipažinti su e. bibliotekoje www.pasvalia.lt pateiktais vertingais Pasvalio krašto paveldo objektais: senomis knygomis ir periodine spauda, rankraščiais, archyviniais,  ikonografiniais (žemėlapiais, senomis fotografijomis, įvairiais vaizduojamojo meno kūriniais) ir daiktiniais dokumentais, bažnyčių metrikų knygomis.
                      Pasvalio bibliotekininkai kartu partneriais pirmieji Aukštaitijos regione vykdo tokios didelės apimties skaitmeninimo projektus. Mums telieka pasisemti naujų minčių ir realių idėjų...
gintautas geguzinskas pasvalio rajono meras. sveikinimo zodis  konferencijos dalyviai  konferencijos pranesejai 
 Vyresn. bibliotekininkė Regina Vilčinskienė 

ŠVIESOS IR ŽODŽIO ŠVENTĖ

j. janusoniene paskelbe siaures saliu biblioteku savaites atidaryma

Lapkričio 8 d. Kupiškio viešojoje bibliotekoje vyko tradicinė  Šiaurės šalių bibliotekų savaitės atidarymo šventė. Šventinės savaitės renginius organizuoja Vaikų literatūros skyrius.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė šiemet Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse rengiama tryliktąjį kartą, o Šiaurės šalyse jau keturioliktąjį. Šventė mums primena senąją pasakojimų tradiciją, suteikia progos vaikams ir suaugusiems susipažinti su Šiaurės šalių literatūros lobiais, kviečia tamsiais vėlyvo rudens vakarais susiburti ir drauge persikelti į magišką knygų pasaulį. Šių metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema – „MAGIŠKOJI ŠIAURĖ".
                      Šventės dalyviai, Kupiškio P. Matulionio pagrindinės mokyklos 4a ir 3b klasių moksleiviai, išvydo tikrąjį magą Fokus Mokus. Negailėdamas savęs ir laiko, iliuzionistas burtų lazdele, triukais ir fokusais paveikė ne vieno vaiko pasaulėlį. Jie pasinėrė tarsi į paslaptingą magiškąjį pasaulį…Pertraukėlių metu buvo skaitomos pasakos „Ruonių kailis” ir „Pasakojimai apie ruonius” iš knygos „Gražiausios Islandijos pasakos ir sakmės”.
                      Kiekvienos klasės auklėtojai buvo perduota tradicine tapusi šviesos ir gėrio ugnelė…
                      Šventės metu diplomais buvo apdovanoti parodos-konkurso „Knyga mūsų šeimoje” fotonuotraukų nugalėtojai.
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės susirinkusiems vaikams palinkėjo sėkmės, geros nuotaikos ir noro skaityti knygas. Juk tik skaitančiam atsiveria platūs horizontai, pažinimas savęs ir pasaulio…
iliuzionistas fokus mokus iliuzionisto triukai iliuzionisto triukai 2  is sios knygeles buvo skaitomos pasakos  renginio akimirkos sventes dalyviai - p. matulionio pagr. m-klos 4a ir 3b moksleiviai vaikai tiki stebuklais
 simbolines sventes ugneles iteiktos  dalyvavusiu klasiu  aukletojoms knyga musu seimoje fotonuotrauku nugaletojai isiamzino su gautais diplomais

 

Vyresn. bibliotekininkė Regina Vilčinskienė

Papildoma informacija