Naujienos

Penkios mėgstamiausios knygos, perskaitytos 2009 m.

Kaip ir kiekvienais metais Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus skaitytojai rinko mėgstamiausių knygų penketuką. Nors bibliotekoje yra nemažai aktyvių skaitytojų, tačiau paaiškėjo, kad anketų pildyti nemėgsta. Šį kartą buvo užpildyta 17 anketų. Aktyviausios buvo mergaitės. Anketą užpildė tik vienas berniukas. Pagal klases galima suskirstyti taip:

4 klasė – 1 anketa,
5 klasė – 2 anketos,
6 klasė – 5 anketos,
7 klasė – 6 anketos,
8 klasė – 2 anketos,
9 klasė – 1 anketa.

Ketvirtokė į pirmą vietą iškėlė M. Cabot knygą „Princesė, kuri mokosi". Jai atrodo, kad, jei neskaitysi, tai neišmoksi ir skaityti.

Penktokėms patinka D. Meadows knygelės apie fėjas iš serijos „Stebuklingoji vaivorykštė" (pvz.: „Rubinuolė – raudonoji fėja" ir kitos), D. Shan „Vampyrų kalnas", jau skaito S. Meyer „Saulėlydį".

Šeštokai pirmiausia prie mėgstamiausių knygų priskiria S. Meyer sagą „Saulėlydis", „Jaunatis", „Užtemimas", „Brėkštanti aušra". Taip pat skaitomos: D. Vaitkevičiūtės „Trise prieš mafiją", D. Shan „Kraujo tuneliai", J. Stround „Samarkando amuletas", „Ptolemajo vartai". Šio amžiaus skaitytojai knygas ima ne tik iš bibliotekos, bet ir nusiperka iš knygyno. Štai viena mergaitė rašo, kad „skaitymas tai pasinėrimas į tokią fantaziją, kurios negali net filmai suteikti". Kita mergaitė siūlo mokytojams nesudaryti skaitymo sąrašų, nes įdomiausia skaityti tai, kas patinka.

Septintokams irgi patinka S. Meyer saga, o taip pat paaugliškos knygos iš serijos „Beveik suaugę", „N-14". Tai knygos: T. Bach „Mergina iš Marso", N. Morgan „Pirmadieniai yra raudoni", M. Burgess „ Heroinas", „Mėjos angelas", V. Račickas „Nebaigtas dienoraštis", R. Swindells „Bjaurius". Septintokui Edgarui labai patinka D. Vaitkevičiūtės knygos „Marius Pietaris ir Juodasis bokštas", „Trise prieš mafiją". Septintokams patinka skaityti tikroviškas knygas. Viena mergaitė pasiūlytų visiems lietuvių kalbos mokytojams liepti vaikams atsiskaityti už perskaitytas knygas.

Iš aštuntos klasės mokinių anketų sužinojau, kad ir jiems patinka S. Meyer knygos, o taip pat kaip ir septintokams M. Burgess „Heroinas", „Mėjos angelas", E. Milaševičiūtės „Įsimylėjėlių stovykla". Taip pat pageidauja, kad knygos būtų leidžiamos spalvingesniais viršeliais, nes dauguma paauglių pagal tai renkasi, ką skaityti.

Devintokei Gretai patinka C. Paolini knygos, M. Burgess knyga „Heroinas", I. Allende „Portretas Sepija" ir „Fortūnos duktė". Norėtų, kad daugiau būtų leidžiama knygų paaugliams.

Roma Vasiliauskienė
Kupiškio raj. savivaldybės viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė

Perskaičius paaugliams skirtas knygas...

Baigėsi metų knygos rinkimai. Paskutinę Vilniaus knygų mugės dieną įteikti apdovanojimai išrinktų geriausių 2009 m. knygų autoriams trijose kategorijose. Suaugusių kategorijoje geriausia knyga skaitytojai pripažino K. Sabaliauskaitės knygą „Silva Rerum", vaikams labiausiai patiko K. Kasparavičiaus knyga „Kiškis Morkus Didysis", o paaugliai išsirinko K. Gudonytės knygą „Blogos mergaitės dienoraštis".

Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Vaikų literatūros skyriuje buvo pastatyta dėžutė „Paauglių knygų ketvertukas. Skaitykit ir komentuokit". Paaugliai galėjo parašyti atsiliepimą apie perskaitytą knygą ir įmesti į dėžutę. Nors norinčių skaityti šias keturias knygas tikrai buvo nemažai, tačiau ne kiekvienas panoro rašyti atsiliepimą apie perskaitytą knygą. Tad dėžutėje radome tik 9 atsiliepimus. Visus atsiliepimus parašė mergaitės: 1 – šeštokė, 2 – septintokės, 1 – aštuntokė, 2 – 1 klasės gimnazistės, o trys mergaitės neįvardijo nei klasės, nei savo vardų. Daugiausia atsiliepimų sulaukė K. Gudonytės knyga „Blogos mergaitės dienoraštis". Viena mergaitė rašo, jog šią knygą buvo įdomu skaityti todėl, kad jos herojė paauglė, o paaugliai visada pridaro klaidų. Perskaičius knygą, ji dar kartą įsitikino, kad negražu meluoti ir pyktis su pačiais artimiausias žmonėmis – tėvais. Septintokė Diana rašo, kad knygoje pilna įvykių, kurie gali įvykti ir realiame gyvenime. Jai knyga pasirodė labai tikroviška ir patiko dar ir todėl, kad knygoje yra paaugliško žargono.

M. Jonučio knyga „Kirminas paukštis" labai skiriasi iš visų knygų savo stiliumi. Štai ir Jogilė iš aštuntos klasės tai pastebėjo. Ji greitai perskaitė knygą, bet nelabai suprato knygos mintį, tik patiko pati knygos idėja – apie skraidymą. Kita mergaitė rašo, kad knygoje rado daug gerų patarimų, nes žmonės visgi ne taip daug žino. „Kirminas norėjo būti paukščiu, bet nieko iš to neišėjo. Gerai tas, kad jis po to viską suprato" – rašo mergaitė.

Daugeliui patiko ir A. Cicėnaitės knyga „Viskas apie mano šeimą". Štai viena mergaitė rašo, kad jai labai pagailo pagrindinės knygos herojės Monikos, nes Monikai tikrai sunku gyventi su tokiais tėvais. Ji galvoja, kad knyga pamokanti, nes supranti, kaip būna, kai tėvai išsiskiria ir mamos gyvenime atsiranda kitas vyras...

Gimnazistei Ievai patiko ir K. Sajos knyga „Septyni miegantys broliai". Ieva susižavėjo berniuko ir senelio draugyste. Labiausiai jai patiko knygos pabaiga - „pasaka apie septynis miegančius brolius – tai lyg visos knygos simbolis. Šioje knygoje išaukštinti bruožai – drąsa ir meilė", - rašo mergaitė.
Kviečiame dažniau rašyti atsiliepimus apie perskaitytas knygas.

Roma Vasiliauskienė
Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė
Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Pasakų rytmetis su Kęstučiu Kasparavičiumi

Vasario 25-osios rytmetį į Kupiškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių sugužėjo Kupiškio VJUC „Varpelis" mažyliai su savo auklėtoja Daina Kavoliūniene. Vaikučiai išgirdo negirdėtą, neregėtą istoriją apie žmones, kurie nežinojo kas yra knygos.

Vieną kartą, skrisdamos knygelės, apsivertusios puslapiais žemyn, pradėjo purtyti raides. Žmonės stebėjosi, kad taip anksti pradėjo snigti. Snigo ne snaigėmis, o raidėmis. Pradėjo rinkti raideles ir iš jų dėlioti žodžius, sakinius, ištisas istorijas. Vėliau žmonės pasigamino ir pačias knygas.

Kol vaikai klausėsi pasakojimo, pabiro raidelės ir jiems ant stalelio. Rinko, dėliojo vaikučiai raideles, kol surinko du žodžius:

Kęstutis Kasparavičius


„Tai ne tik rašytojas, bet ir dailininkas, iliustruojantis savo knygas" – supažindino svečius su rašytojumi vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolita Janušonienė. Vaikai sužinojo, kad šio rašytojo knygos labai populiarios: 2008 m. išrinkta jo knyga „Sodininkas Florencijus", o šių metų nugalėtoja tapo K. Kasparavičiaus knyga „Kiškis Morkus Didysis". Tai knyga apie kiškelį Morkutį, kuris niekuo nesiskyrė nuo kitų kiškių ir labiau už viską pasaulyje mėgo morkas, kopūstus ir šviežius dobiliukus. Kartą kiškutis pažiūrėjęs į veidrodį, nuliūdo, pamatęs savo mažą atvaizdą. Jis norėjo užaugti didelis, storas, stiprus, kaip jo kaimynas Meškinas ir tvirtai nusprendė pradėti valgyti tortus ir pyragus.

Su smalsumu, mokinukai stebėjo mažą, nelaimingą kiškutį, kuris norėjo užaugti.

Valgė kiškutis saldumynus. Augo augo, kol tapo KIŠKIU MORKUMI DIDŽIUOJU. Užaugo toks didelis, kad nebetilpo į savo trobelę. Kaip padėti kiškiui Morkui vėl tapti žvitriu ir greitu Kiškeliu Morkučiu reikėjo vaikučių pagalbos. Vaikai kiškučiui pasiūlė daržovių dietą, kuri padėjo kiškučiui vėl tapti mažu.

Susipažinę su Kiškiu Morkumi Didžiuoju, vaikai dar galėjo išvysti pačią naujausią K. Kasparavičiaus knygelę „Baltasis dramblys". Tai knyga, susidedanti iš keturių pasakų apie tolimas šalis, kurių nepamatysi nei įsilipęs į patį aukščiausią medį, nei pro daugiabučio namo devintojo aukšto langą. Apie tavo kaimynystėje įsikūrusį Kampažmogį, apie Greitąjį Triušį, kuris prašvilpė pro šalį ir apie sėkmę nešantį Baltąjį Dramblį, kuris miegojo po tavo langu.

Pasiklausę dar vienos pasakėlės apie papūgas, vaikučiai išskubėjo į darželį.
Tikimės, kad K. Kasparavičiaus pristatytos knygos vaikučius sudomino ir jie mielai rinksis jo knygeles ir skaitys pasakėles.

Regina Vilčinskienė
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė

Turėjau lėlę, supau ją prie krūtinės...

Vasario 3-iąją pristatytas projektas „Aprenkime lėlę", organizuotas Kupiškio vaikų lopšelio–darželio „Saulutė", baigėsi. Nors akimirksniui buvo sugrįžta į vaikystę, į spalvingus prisiminimus, į rožinių svajonių pasaulį, atgaivinant mažą krislelį savo širdies, trupinėlį troškimų ir meilės – savo žaislui, lėlei ir vaikystei.

Turėjau lėlę, supau ją prie krūtinės...

„Visada ieškome kelių, kaip sugrįžti į vaikystę" – kalbėjo Kupiškio vaikų lopšelio–darželio „Saulutė" direktorė Danutė Staišiūnienė. Tai įgyvendinti padėjo „Aprenkime lėlę" projektas. Visi parodos lankytojai iki vasario 24 d. galėjo rinkti labiausiai patikusią lėlę ir už ją prabalsuoti. Nebuvo nė vienos lėlės vienodos. Kaip ir kiekvienas žmogus turi savo charakterį, taip ir lėlėse spindėjo asmenybės. Visos lėlės buvo labai gražios, todėl išrinkti gražiausią buvo pasitelkta balsavimu. Iš viso dalyvavo 475 balsuotojai. Buvo sudaryta komisija, kuriai atstovavo ir dailės mokytojos. Tačiau komisija daug dėmesio kreipė į žiūrovų balsus. Išrinktos 5 lėlės, pelniusios žiūrovų simpatijas. Vaikų lopšelio–darželio „Varpelis" 3 mamos aprengė vieną lėlę – mokinukę ir pelnė žiūrovų simpatijų prizą. Subačiaus lopšelio–darželio direktorės Marijos Morkūnienės ir mamos Donatos Tamošiūnė lėlytės taip pat gavo žiūrovų simpatijų prizus. Daugiausia žiūrovų balsų surinko vaikų lopšelio–darželio „Saulutė" auklėtojos N. Skaburskienės lėlė, aprengta balta, nėriniuota, lyg nuotakos suknele ir pelniusi žiūrovų simpatijų prizą . O pati pati gražiausia išrinkta ir simpatijų prizą pelniusi mamos Vaidos Gudienės lėlytė, aprengta mėlyna, lyg dangaus žydrynė, megzta suknele. Ji iš tolo švietė ir traukė kiekvieno žvilgsnį.

„Atverkim savo širdis...kol mes gyvos – gyvos ir mūsų idėjos..." – kalbėjo J. Karnišovaitė.

Gražiosios lėlės Kupiškio viešosios bibliotekos Parodų salėje ilgam neužsibus, jos jau pakviestos keliauti į Rokiškio rajono viešąją biblioteką.

Kupiškio viešosios bibliotekos direktorė, Daiva Bubulienė, dėkinga už mielą bendradarbiavimą Kupiškio rajono lopšelių–darželių darbuotojoms ruošiant įvairius renginius ir parodas.

Regina Vilčinskienė
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė

Papildoma informacija