Naujienos

Straipsniui apie Sąjūdžio veiklą Kupiškyje – garbingas apdovanojimas

logotipasBalandžio-gegužės mėnesiais vykusios akcijos „Atgimimo istorija“ metu gyventojai iš visos Lietuvos parašė į krašto enciklopediją „Graži tu mano“ (www.grazitumano.lt) ir įdėjo daugiau nei pusę tūkstančio unikalių darbų. Tai daugiau nei dvidešimt metų vykusios Atgimimo aušros prisiminimai –įspūdžiai, svarbių įvykių aprašymai ir nuotraukos. Akciją organizavo projektas „Bibliotekos pažangai“.

Akcijos metu vyko ir „Atgimimo Lietuvos metraštininko“ konkursas, kurį laimėjo Antanas Seibutis, aprašęs Atgimimo įvykius Biržų krašte. Taip pat buvo paskelbti geriausi rašiniai iš kiekvieno šalies etnografinio regiono. Visi geriausi rašiniai internete – www.grazitumano.lt/nugalėtojai.

Konkurso laimėtojai birželio 3 d. buvo apdovanoti Kultūros ministerijoje vykusiame „Atgimimo istorijos“ renginyje. „Knyga yra didelė žmogaus vertybė, tačiau mielai žiūriu į besikeičiantį laiką ir civilizacijos pažangą, kai šviesos greičiu internete galima dalintis žiniomis ir prisiminimais. Todėl tikiu, kad šis projektas tikrai pasitarnaus mūsų Lietuvos ateičiai“, – renginio metu pabrėžė LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė už įrašą „Kupiškis: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 1988-1991 m. įvykių kronika“ pelnė specialų apdovanojimą. Iš įvairių šaltinių autorė surinko informaciją apie Kupiškyje vykusius įvykius, Atgimimo laikų šviesuolius. To laikotarpio įvykius L. Matiukaitė aprašė nuosekliai – nuo 1988 m. vykusio pirmojo sąjūdininkų susirinkimo Vanago malūne iki tragiškosios nakties 1991 m. sausio 13 d., kai Vilniuje Lietuvos laisvę gynė apie 500 kupiškėnų.

„Atgimimo judėjimas – galinga emocinė tautos reakcija į pusę amžiaus slėgusią okupaciją. Skaitydamas „Atgimimo istorijos“ rašinius, aš vėl patyriau tą nepakartojamą emociją, kurią tuomet jautėme visi. Tikiuosi, kad skaitydami šias istorijas internete, žmonės vėl prisimins tų laikų dvasią, kai visi buvome vieningi ir susitelkę vienam tikslui – laisvei“, – teigė „Atgimimo istorijos“ komisijos narys, Nepriklausomybės akto signataras Romualdas Ozolas.

Agnietė KURUTYTĖ,

projekto „Bibliotekos pažangai“ viešųjų ryšių koordinatorė

Susitikimas su Leonidu Donskiu

5_thumb250_Gegužės 28 d. kupiškėnai turėjo puikią progą paklausyti filosofo, politiko, Europarlamentaro, laidos „Be pykčio“ vedėjo, žmogaus teisių ir pilietinių laisvių gynėjo Leonido Donskio pranešimo.

L. Donskis kalbėjo apie Lietuvos ir Europos Sąjungos problemas. Vieną ryškiausių problemų Lietuvoje profesorius įvardijo negatyvių dalykų akcentavimą tiek žiniasklaidoje, tiek žmonių bendravime. Didelė problema šalyje yra emigracija. Lietuvą jis pavadino šalimi, iš kurios bėga darbingi, raštingi žmonės. Pranešėjas akcentavo ir toliarancijos stoką tiek pilietinėje sferoje, tiek visuomeniniame gyvenime. L. Donskis įvardijo ir keletą Europos Sąjungos problemų, atsakinėjo į klausytojų klausimus, kvietė visus mąstyti pozityviai, įžvelgti daugiau teigiamų dalykų visose gyvenimo srityse.

 

 

 

2   3   4

Kupiškio viešosios bibliotekos

vyresn. bibliotekininkė Regina Vilčinskienė

Akcija „Internetas jūsų sodui“

1Lietuvos bibliotekose viešosios prieigos vartotojams nuo balandžio 27 d., tiesiogiai internetu buvo transliuojama akcija „Internetas jūsų sodui“. Sodo ir daržo klausimais besidomintiems įvairaus amžiaus bibliotekų lankytojams buvo skaitomos įdomios paskaitos, o jų metu buvo galimybė užduoti klausimus bei gauti specialistų atsakymus. Juk balandžio–gegužės mėnesiais verta pasirūpinti vaismedžių ir vaiskrūmių apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Vykusi akcija buvo naudinga ir mūsų rajono gyventojams – bibliotekų lankytojams Kupiškio viešojoje bibliotekoje, Subačiaus miestelyje, Noriūnų, Skapiškio, Alizavos, Antašavos, Naivių, Palėvenėlės, Salamiesčio ir kituose padaliniuose.
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto lektoriai dr. Rasa Karklelienė, dr. Julė Jankauskienė, dr. Nijolė Marockienė, komandos vadovė ir pagrindinė pranešėja dr. Alma Valiuškaitė iš KTU Nuotolinių mokymų centro pasakojo apie sodo ir daržo puoselėjimo naujoves, teikė pavyzdžius ir atsakė į žiūrovų pateiktas užklausas.
Nespėję į transliaciją „gyvu laiku“, bibliotekų lankytojai internete taip pat gali pasižiūrėti jos įrašą. Svetainėje „Esenjoras.lt“ galima pasižiūrėti naudingų nuorodų, skelbti skelbimus ir diskutuoti sodo ir daržo klausimais.

 2  3 

Kupiškio viešosios bibliotekos

vyresn. bibliotekininkė Regina Vilčinskienė

Knygos „Kūrybinė brolystė" pristatymas

brolyste_2_thumb_medium142_202

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Parodų salėje gegužės 6d. buvo pristatyta knyga „Kūrybinė brolystė“ iš brolių Juozo ir Broniaus Kėdainių epistolinio palikimo. Knygos sudarytoja Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė su šia knyga supažindino susirinkusius kupiškėnus.
Broliai, Juozas ir Bronius Kėdainiai, augę ir gyvenę mūsų krašte, gerai sutarė, tiek vienas, tiek kitas pasižymėjo meniniais kūrybos sugebėjimais, aukšta meninės sielos galia. Broliškų santykių dėka vienas po kito gimė atskiri ir bendri meno kūriniai. Juozas Kėdainis (1915–1998) buvo skulptorius, Vilniaus dailės instituto profesorius, per visą gyvenimą sukaupė labai daug vertingų knygų, kurių dalį (per 4 tūkst. egz.) iš savo asmeninės bibliotekos padovanojo Kupiškio viešosios bibliotekos muzikos ir meno skyriui. Padovanojo ne tik knygų, bet ir rankraščių: eskizų, banknotų, begalę, apie 500 laiškų. Laiškai sudaro didžiąją epistolinio palikimo dalį. Tai Juozo Kėdainio susirašinėjimas su gimtinėje gyvenusiu broliu Bronium (1919–1998). Laiškai apima ilgą 1933–1996 m. laikotarpį.
                     Renginys prasidėjo Šepetos laisvalaikio centro, Vaivos Mališauskienės vadovaujamo moterų ansamblio, pasirodymu. 

1

                     Prisiminimų akimirkomis apie savo brolius, Juozą ir Bronių, dalinosi vienintelė jų sesuo Bronė Kėdainytė, kurią pasveikino Kupiškio Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius.

6

Laiškus skaitė (iš kairės) Kazimieras Stančikas ir Andrius Kleniauskas.

4

                      „Susirašinėjimo laiškai - chrestomatinė medžiaga pažinti Kupiškio kraštą ir jo istoriją. Jie vertingesni už prisiminimus" - kalbėjo knygos maketuotojas, menotyrininkas Vidmantas Jankauskas.

                                                                                                                       

3

          

                Vigimantas Kučas kupiškėnams pristatė nuotraukų albumą, atskleidusį prisiminimų pliūpsnį apie brolius Juozą ir Bronių Kėdainius.

9

                     Knygos redaktorė Eugenija Urbonienė teigė, kad pirmą kartą susidurianti su tokia bendravimo per laiškus, 60 metų trūkusia gyvenimo istorija, iš kurios būtų galima pasimokyti brolystės.

8

Kupiškio viešosios bibliotekos direktorė Daiva Bubulienė dėkinga visiems, prisidėjusiems prie knygos išėjimo į platųjį pasaulį...

7

Vaikų knygos šventė „Seku seku pasaką“

Nuo 1967 metų H.K. Anderseno gimimo dieną (balandžio 2-ąją) švenčiama Tarptautinė vaikų knygos diena. Tos šventės paskirtis – įkvėpti, paskatinti vaiko, paauglio, jaunuolio meilę knygai, atkreipti daugiau dėmesio į vaikų literatūrą. Šiemet vaikų knygos diena ypatinga tuo, kad sutampa su H. K. Anderseno 195 metų jubiliejumi. Tai, kad šio rašytojo gimtadienis pasirinktas kaip Vaikų knygos diena, kad jo vardu pavadintas pagrindinis pasaulinis apdovanojimas už kūrybą vaikams, rodo, kokia svarbi vieta vaikų literatūros istorijoje skiriama šiam didžiam menininkui. Jo vardas tapo savotiška vaikų literatūros ir apskritai pasakiškumo, poetiškumo emblema.

Vaikų knygos šventė atkeliavo ir į Kupiškio rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Bibliotekos vaikų literatūros skyrius sukvietė visus Kupiškio miesto vaikų lopšelių–darželių „Saulutė", „Obelėlė" ir VJUC „Varpelis" vaikučius paminėti Tarptautinę vaikų knygos dieną. Kadangi šią dieną gimė ir garsusis pasakininkas H. K. Andersenas, vaikams teko ne tik prisiminti jo pasakas, bet ir susipažinti su jo gyvenimo etapais, autobiografiniais momentais.

Susirinkusieji pateko į karalystę, kurioje viešpatavo karalienė Fantazija. Jos duktė Pasaka grįžo nuo žemės užverktomis akimis ir pareiškė, kad nei suaugusieji, nei vaikai jos nebemėgsta. Paaiškėjo, kad kalta ragana Mada, kuri neskaito knygų ir kitus ragina neskaityti.

Atskubėjusi su triukšmais, išlindusi iš nežinia kur, išgąsdinusi ne vieną, raita ant šluotos, ragana, vardu Mada norėjo išblaškyti šventę. Tačiau sužinojusi, kad švenčiama vaikų knygos diena, sukluso. Mat ragana prisipažino niekada neturėjusi rankoje knygos, niekada nieko neskaičiusi. O kam? Ji šiuolaikiška ragana, ne veltui Mada pasivadinusi. Ji ne šiaip sau, o turinti nusipirkusi netgi kompiuterį, todėl visas dienas leidžia sėdėdama prie jo. Žaidžia įvairiausius žaidimus, naršo po plačiuosius interneto „vandenis". Reikėjo išspręsti klausimą, kaip sudominti raganą knygų pasaulio platybėmis. Šią problemą spręsti ėmėsi Fantazija ir Pasaka. Jos pranešė raganai Madai, kad čia susirinko vaikai perskaitę H. K. Anderseno knygas ir paruošę visiems didžiulį siurprizą – tų pasakų inscenizacijas. Tačiau pirmiausia visiems buvo pasiūlyta susipažinti su pačiu H. K. Andersenu, kuris papasakojo apie savo vaikystę, kūrybą ir šlovę.

Pirmą pasaką inscenizavo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė" darbuotojos. Jos parodė nuostabią H. K. Anderseno pasaką apie „Coliukę". Antruoju pasirodymu visus stebino VJUC „Varpelis" vaikučiai, kurie suvaidino to paties autoriaus H. K. Anderseno pasaką „Alavinis kareivėlis". Ragana netekusi amo, ir atsistojusi, ir atsisėdusi, ir net atsigulusi stebėjo vaikų inscenizuotas pasakas ir nerimastingai kartojo: „Dabar tai jau pradėsiu skaityti, dabar jau tikrai...". Na, ir paskutinioji, vaikų lopšelio–darželio „Obelėlės" inscenizuota pasaka apie „Karalaitę ant žirnio" raganą Madą taip sužavėjo, kad visiems vaikams prižadėjo daugiau su kompiuteriu nebežaisti, o eiti į biblioteką ir skaityti tik knygas.

Renginio pabaigoje karalienė Fantazija pakvietė visus apsilankyti Vaikų literatūros skyriuje ir tapti bibliotekos skaitytojais.
Peržengę Vaikų literatūros skyriaus slenkstį, pateksite į pasakų pasaulį ir suprasite, kad pasakos daro didelius stebuklus. Vadinasi... nėra, ko delsti, ragino Fantazija, tik ištiesk ranką, paimk knygą, atversk ją ir skaityk. Sužinosi kiek joje glūdi išminties.

Už šaunų vaikučių ir jų auklėtojų pasirodymą šventės rengėjai, atsidėkodami prisiminimui įteikė dovanėles ir padėkos raštus.

Noriu priminti, kad artėja Nacionalinė bibliotekų savaitė, vyksianti balandžio 23–30 dienomis. Šia proga Kupiškio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius yra paskelbęs akciją „Padovanok Vaikų literatūros skyriui naują knygą". Pirmieji įsijungė į šią akciją VJUC „Varpelis" įstaiga, Vaikų knygos šventės dieną padovanojusi pirmąją knygą. Laukiame ir tikimės, kad nebūsite abejingi ir Jūs, mielai prisijungsite prie šios akcijos.


Regina Vilčinskienė
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Papildoma informacija