Kviečiame

į Nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymą

NBS svet

pašnekesiams apie skaitytas knygas

Buivydaite skelbimas

aplankyti parodą

Jeciute svet

į knygos pristatymą

Baltusis plakatas 2019-04-26. jpg

aplankyti parodėles

DSCF7066 

Aldonos Ramanauskienės

atvirukų kolekcijos.

Parodėlės eksponuojamos

Abonemento skyriuje.

Parengė vyresn. bibliotekininkė

Rita Senvaitienė.

 DSCF7068