Gruodis

 1. „Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon": nacionalinės premijos laureatas, poetas Jonas Strielkūnas gyvenime ir kūryboje. 2014.
 2. Adomaitytė G. Upeivė: apysaka, novelės, esė. 2014.
 3. Aksionovas V. Krymo sala: romanas. 2014.
 4. Archer J. Tėvo nuodėmės: romanas. 2014.
 5. Baranova J. Jurgos Ivanauskaitės fenomenas: tarp siurrealizmo ir egzistencializmo. 2014.
 6. Bartol V. Alamutas: romanas. 2014.
 7. Bieliauskas A. Joks, arba Rugsėjy, kai išplaukia laivai: romanas. 2014.
 8. Bložė V. Neįminta mįslė: eilėraščiai. 2014.
 9. Braziūnas V. Stalo kalnas: [poezija]. 2014.
 10. Bubnys V. Suktinis su P. Roza: proza ir beletristika. 2014.
 11. Bulhak J. Dvidešimt šešeri metai su Ruščicu. 2014.
 12. Bumblauskas A. Gudavičius E. Būtovės slėpiniai: nuo Netimero iki...2014.
 13. Campbell A. Bankininkė: romanas. 2014.
 14. Carnegie D. Kaip sėkmingai spręsti konfliktus darbe ir asmeniniame gyvenime. 2014.
 15. Christer S. Stounhedžo palikimas: romanas. 2014.
 16. Cvetajeva M. Laiškai į Vilnių. 2014.
 17. Čekuolienė E. Augi(ni)mo psichologija. 2014.
 18. Čepulis A. Laiko upė. D.1.: romanas. 2014.
 19. Dapkutė D. Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1893–1969).2014.
 20. Daugirdas R. Dinozaurų sklaida: diptikai. 2014.
 21. Davidson A. Chimera: romanas. 2014.
 22. Degutienė N. Mano mamos sveikatos knygelė. – 3-iasis papild. leid. 2014.
 23. Deveraux J. Nepažįstamasis mėnesienoje: romanas. 2014.
 24. Diržys R. Alytaus avangardizmas. 2014.
 25. Drungilas Ž. Kita stotelė. 2014.
 26. Dueñas M. Laiko gijos: romanas. 2014.
 27. Dumčius J. Iš rankraščių palikimo. 2014.
 28. Duras M. Užtvara nuo vandenyno: romanas. 2014.
 29. Fitzgerald F.S. Sugautas šešėlis. 2014.
 30. Galbraith R. Gegutės šauksmas: romanas. 2014.
 31. Giedroyc J., Milosz Cz. Laiškai, 1964–1973. 2014.
 32. Girnius J. Literatūros ir kultūros kritikos rinktinė. 2014.
 33. Goethe J. V. Vilhelmo Meisterio mokymosi metai: romanas. 2014.
 34. Granauskas R. Trečias gyvenimas. 2014.
 35. Grinas A. Raudonos burės: fejerija.- 2-asis atnauj. leid. 2014.
 36. Halecki O. Europos istorijos ribos ir skirstymai. 2014.
 37. Įsikūrę prie Nemuno: žvilgsnis į panemunės miestų ir miestelių praeitį. 2014.
 38. Johnson A. Našlaičių prižiūrėtojo sūnus: romanas. 2014.
 39. Johnson S. Laikyk mane tvirtai: septyni pokalbiai apie ilgai trunkančią meilę. 2014.
 40. Jonušaitė N. „Neringos" kavinė: sugrįžimas į legendą. 2014.
 41. Jovaiša E. Aisčiai. Kn. 2: Raida. 2014.
 42. Jurkštas A. Anno 1684. Klaipėdos švyturys. 2014.
 43. Kiriliauskas J. XIX a.–XXa. pirmosios pusės Kuršėnai: gyvenimo fragmentai, laikas ir žmonės. 2014.
 44. Kunčius H. Kartą operoje: vieno teatrinio studija. 2014.
 45. Kunčius H. Trys mylimos: esė. 2014.
 46. Lasinskas P. Rusijos istorijos kryžkelės. 2014.
 47. Leyson L. Berniukas ant medinės dėžės. 2014.
 48. Lessing D. Auksiniai užrašai: romanas. 2014.
 49. Lovering J. Širdies muzika: romanas. 2014.
 50. Marcuse H. Vienamatis žmogus: brandžiosios industrinės visuomenės ideologijos tyrimai. 2014.
 51. Marinina A. Nutrauktos gijos. D.3.: romanas. 2014.
 52. McFarlane M. Kai vėl tave sutiksiu: romanas. 2014.
 53. Migonys ir migoniečiai. 2014.
 54. Motuzas A. Kryžių kalnas: istorija, apeigos, muzika. – 2-asis papild. leid. 2014.
 55. Muhsen Z. Parduotos: sukrečianti seserų istorija. 2014.
 56. Musso G. Popierinė mergina: romanas. 2014.
 57. Navickaitė L. Namų DNR: esė. 2014.
 58. Navickas A. Laisvų žmonių bendruomenė? 2014.
 59. Nepataisomasis. D.1. 2014.
 60. Nesbø J. Vaiduoklis: romanas. 2014. (Kriminalinis romanas)
 61. Noak J. Du lagaminai: novelės. 2014.
 62. Paju I. Suomijos įlankos sesės. 2014.
 63. Pamuk O. Sniegas: romanas. 2014.
 64. Petrošius D. Kaip negalima gyventi: eseistika. 2014.
 65. Petrulis J. Rudikų sodžius. 2014.
 66. Platonas. Lisidas, arba Apie draugystę. 2014.
 67. Poe E. A. Poezija. 2014.
 68. Poetinis Druskininkų ruduo, 2014. 2014.
 69. Rubavičius V. Vėluojanti savastis: studijos ir straipsniai. 2014.
 70. Staponkutė D. Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja. 2014.
 71. Stundžia B. The lithuanian language: distinctive features, past and present. 2014.
 72. Šapoka A. Raštai. T.4: mokslinė korespondencija. 2014.
 73. Teixidor E. Skaitymas ir gyvenimas: kaip vaikus ir paauglius skatinti skaityti. 2014.
 74. Tik ėjimas keliu: pokalbiai su dvasininkais/ sudaryt. A. Navickas ir G. Kajėnas. 2014.
 75. Tsiolkas Ch. Antausis: romanas. 2014.
 76. Tūras J.V. Sapnuoju kad einu: Vilnius-Santjago de Kompostela. 2014.
 77. Virtue D. Išgirsk savo angelą: 365 žinutės, kurios nuramins, pagydys ir atvers tavo širdį. 2014.
 78. Zdanys J. Ikaro prisikėlimas: eilėraščių poema. 2014.
 79. Žagrakalytė A. Klara: romanas. 2014.