Naktinėjome Anykščiuose

10-IMG 0670
 
Vasario 22-osios pavakare „Lėvens balsų“ klubo penketukas (jo pirmininkė Regina Baltrūnienė, beje, patikimai sukiojusi automobilio vairą, – Vida Kaulakienė, Rimantas Urbonas, Genovaitė Koriznienė ir Eugenija Urbonienė) riedėjome į Anykščius. Šio rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka bei literatų klubas „Marčiupys“ Aukštaitijos „eiliakalius“ sukvietė į tradicinius nakties skaitymus „Kas švyti vasario nakties danguje?“ Tokio naktinio renginio idėjos autorius, klubo veteranas Algirdas Ražinskas, sveikindamas atvykėlius susibūrusius Koplyčioje, kalbėjo, jog šis sumanymas prigijo ir tapo tradiciniu: „Šiemetiniai naktinėjimai jau septinti, – sakė, – ir kasmet vis vasarį. Todėl, kad šį mėnesį dangus pats gražiausias...“
       Be kupiškėnų penketuko, renginyje gausiai dalyvavo patys anykštėnai – ir eiliuotojai, ir klausytojai, Rokiškio „Vaivorykštės“, Pakruojo „Židinio“ literatų klubų atstovai, pavieniai literatai iš Ukmergės bei Vilniaus. Klausėmės vieni kitų kūrybos, plojome vieni kitiems, o juolab literatūrinius naktinėjimus muzika gražiai praturtinusiam jaunimo mišriam duetui „Ir tiek“, čionykščiams bardams, bei Pakruojo dainininkėms.
         Kiekvienas skaitęs savo kūrybą gavo šeimininkų dovaną – reprezentatyviai išleistą tėviškėno klasiko Antano Baranausko „Kelionę Petaburkan“.
 
Eugenija Urbonienė
Eugenija Urboniene    02-IMG 0635  Genovaite Korizniene  
Is kaires G.Korizniene ir V.Kaulakiene 03-IMG 0641 Is kaires V.Kaulakiene ir R.Urbonas
Eugenija ir Rimantas Urbonai Viduryje Regina Baltruniene Is kaires E.Urboniene ir V.Kaulakiene
04-IMG 0645 09-IMG 0663 16-IMG 0680
11-IMG 0672 12-IMG 0674 13-IMG 0677
15-IMG 0679 17-IMG 0681
 
 
 
 
 
 


 

Eugenija Urbonienė