Gegužė–Lapkritis

 1. Aukštaitijos partizanų prisiminimai. – 2014;
 2. Latvėnaitė-Kričenienė S. Čiulba ulba ūbauja. – 2013;
 3. Biziulevičius St. Liaudies medicina Aukštadvario krašte 1935–1939 metais. – 2013;
 4. Černiausienė K. Gražiausios Lietuvos sodybos ir sodai. – 2014;
 5. Balčiūnienė A. Kupiškėnų patarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai. – 2014;
 6. Usinavičius J. Nulaužytų šakų giesmės. – 2014;
 7. Tautosakos darbai. – 2013;
 8. Tekstų skaitymai. – 2014;
 9. Vasiliauskienė A. Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila". – 2010;
 10. Lietuvos muziejai po 1990 metų. – 2013;
 11. Vosylytė K. – 2008;
 12. Kreipšių mitai ir tikrovė. – 2013;
 13. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. – 2014;
 14. Balčiūnienė I. Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos. – 2014;
 15. Grybauskienė E. Gyvenimas Biržų gatvėje. – 2014;
 16. Vosylytė K. Kupiškėnų žodynas. – 2013;
 17. Kupiškis. – 2013;
 18. Elisonas J. – 1997;
 19. Baltrėnas V. Oi, tai – miško muzikoriai!. – 2014;
 20. Zlatkus P. Rimtai – apie tai... – 2012;
 21. Kultūros paminklai. – 2014;
 22. Klimka L. Po tėviškės dangum.- 2014;
 23. Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T] 25. – 2014;
 24. Atokios stotys. – 2014;
 25. Miknevičius J. Mingonių vinkšna. – 2014;
 26. Robertas Keturakis. – 2008;
 27. Literatūros enciklopedija mokyklai. – 2011;
 28. Marcinkevičienė N. Nuo grūdo iki kepalo. – 2014;
 29. Europos turizmo žinynas. – 2014;
 30. Lietuvos dailininkų žodynas. T. 2. – 2014;
 31. Lietuvos gyventojų genocidas. T. 2, 3, 4 – 2002, 2007, 2009, 2012;
 32. Lietuvos miestai ir miesteliai. – 2014;
 33. Vosylytė K. Palyginimų žodynas. – 2014;
 34. Tautosakos darbai. T. 47. – 2014;
 35. Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai. – 2009;
 36. „Radviliškio krašto" 2004–2014 metų publikacijų bibliografinė rodyklė. – 2014;
 37. Jie gydė ir mokė. – 2014;
 38. Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų atsiminimuose. – 2014;
 39. Radviliškio kraštas. – 2014;
 40. Markauskaitė S. G. krekenava laiko tėkmėje. – 2014;
 41. Lietuvos gyventojų genocidas. T. 4. – 2014;
 42. Concine encyclopedia of Lithuania Minor. – 2014;
 43. Levandavičiūtė O. Dievui, parapijai, Lietuvai. – 2014;
 44. Keliuotis J. 1902–1983. – 2014;
 45. Rokiškis fotografijose 1914–1940 m. – 2014.