Gruodis

 1. Algirdas Balna: medžio drožėjo gyvenimas atiduotas kūrybai: katalogas. – 2014;
 2. Migonys ir migoniečiai. – 2014;
 3. Petrulis J. Rudikų sodžius. – 2014;
 4. Šerelytė R. Rebekos salos: romanas. – 2014;
 5. Aukštaitijos partizanų prisiminimai D. 9. – 2014;
 6. Smith D. 100 vietų, kurių niekada neaplankysite: kelionių vadovas. – 2014.
 7. Deltuvas R. Povilas Matulionis: ateities pradžia – tai mes. – 2014;
 8. Savickas J. Obelių geležinkelio ruožas. – 2014;
 9. Dusetų apylinkių tekstai. – 2013;
 10. Jurbarko apylinkių tekstai. – 2013;
 11. Rytų aukštaičiai anykštėnai. – 2013;
 12. Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga. – 2014;
 13. Girdžiuvienė V. Aš atdarysiu senolių skrynią. – 2014;
 14. Gimtasis kraštas. – 2014;
 15. Tautodailės metraštis. Nr. 26. – 2014;
 16. Kupiškėnų mintys. – 1989.