Sausis

 1. (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos (2). 2014.
 2. Bundanti versmė: tarmiškos kūrybos almanachas, II. 2014.
 3. Kunčius H. Dervišas iš Kauno: romanas. 2014.
 4. Nyka-Niliūnas A. Dienoraščio fragmentai, 2009–2012.
 5. Matuzevičius E. Eugenijus Matuzevičius: eilėraščiai. 2014. (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė).
 6. Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai: mokslo straipsnių rinkinys. 2014.
 7. Mickūnas A. Fenomenologinė filosofija ir jos šešėlis. 2014.
 8. Kinčinaitis V. Fotoregos pratimai. 2014.
 9. Saulnier D. Grigališkasis choralas. 2014.
 10. Martinaitienė G. Ioannes Breutelt nos fecit. 2014. (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos)
 11. Išgelbėti bulvių maišuose: 50 Kauno geto vaikų istorijų. 2014.
 12. Černevičiūtė S. Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 .
 13. Platelis K. Kornelijus Platelis: eilėraščiai. 2014. (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė)
 14. Andriušis P. Laivas linksmybių. 2014. (Egzodo biblioteka)
 15. Bruveris J. Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai. 2014.
 16. Lietuvos kultūros tyrimai. T.4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys. 2014.
 17. Vazalinskienė J. Mada ir asociacijos. 2014.
 18. Mačernis V. Man patiko vandenys gilūs. 2014. (Gyvoji poezija)
 19. Music that changed time/edited and compiled by R. Povilionienė and J. Katinaitė. 2014.
 20. Vaitkevičius V. Neris. Kn.4.: 2007 m. ekspedicija. 2014.
 21. Nidos sąsiuviniai/[Thomo Manno kultūros centras. Nr.9 (2014)]. 2014.
 22. Tamošaitis M. Nuo Kazio Griniaus iki Antano Smetonos: valdžios ir opozicijos santykiai Lietuvoje 1926–1940 metais. 2014.
 23. Vaičiulaitis A. Nuo Sirakūzų lig šiaurės elnio. 2014.
 24. Baranauskas A. Raštai. T. 5, d.2: Šventojo Rašto vertimas. 2014.
 25. Vaižgantas. Raštai. T. 23: Pamokslai. 2014.
 26. Jakubavičienė A. Seserys Sofija Smetonienė (1884–1968) ir Jadvyga Tūbelienė(1891–1988). 2014.
 27. Tamošaitis M. Skausmingas praregėjimas: lietuvių rašytojai antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu. 2014.
 28. Antinis R. Stalas. 2015.
 29. Šaknys, atžalos ir likimai: Dovydėnų gentis šimtmečių vingiuose. 2014.
 30. Šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidosi. 2014.
 31. Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys. 2014.
 32. Abdoh S. Teheranas temstant: romanas. 2014.
 33. Keleras J. Teta Elzė, šaltojo karo lyderė: biografizmai ir kitos asmeninės istorijos. 2014.
 34. Narkowicz L. Trakų Vokės dvaro sodyba. 2014.
 35. Troleibuso istorijos: geriausių šiuolaikinių apsakymų rinktinė/sudarė L. Katkus. 2014.
 36. Rastauskas R. Vienišos vėliavos: rinktiniai eilėraščiai. 2014. (Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai).
 37. Kaunaitė U. Žmonės iš Alkapės: romanas. 2015.
 38. Ragėnas L. Sėlių krašto nutikimai: apsakymai. 2014.
 39. Jackson V. 80 dienų. Raudona. 2014.
 40. Baltrūnienė R. Kol supasi dienos: eilėraščiai. 2014.
 41. Sandel M. Ko nenusipirksi už pinigus: rinkos galia ir ribos. 2014.