BALANDIS

1. Anušauskas A. KGB. Visiškai slaptai. 2015.
2. Bauman Z. Kultūra takiojoje modernybėje. 2015.
3. Beriozovas V. Ėjau minų lauku: prisiminimai. 2014.
4. Bistrampolio dvaras: praeitis ir dabartis. 2015.
5. Daujotė V. Užrašyta: sakiniai ir trieiliai. 2014.
6. Drakšas R. Romos priešai: romanas. 2012.
7. Flynn G. Dingusi: romanas. 2015.
8. Kaluginas A. Complexus amoris: psichologiniai ir meilės kompleksai. 2014.
9. Lévi-Strauss C. Antropologija modernaus pasaulio problemų akistatoje. 2015.
10. Lietuvos etnografiniai regionai: [iliustruotas enciklopedinis leidinys]. 2010.
11. Noordzij G. Štrichas: rašymo teorija. 2015.
12. Poetiniai dialogai/Antanas Baranauskas, Klemensas Kairys, Karolina Praniauskaitė. 2013.
13. Račinskaitė J. Kiekvieną dieną į kitą dieną. 2015.
14. Senkevičius Č. Dvylika metų: išeivijos savaitraščio vedamieji. 2014.
15. Telksnytė M., Račkaitis V. ...ir neramu tapo: Antano Baranausko vaikystė ir jaunystė: biografinė apysaka. 2015.
16. Vanagas R. Akivaras: pašventupių kronikos. 2015.
17. Vanagas R. Atminties variantai: apsakymai, novelės. 2004.
18. Vanagas R. Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai. 2012.
19. Vanagas R. Gyvenimas pagal Petrą: iš šeimos biblijos: Anykščių krašto kryždirbiui Petrui Blažiui – 150. 2014.
20. Vanagas R. Onyx: odės šimtamečiams ąžuolams, Anykščių šileliui, Puntukui ir visam kraštui pašlovinti. 2013.
21. Vanagas R. Šventoji mano dvynė: mažoji proza. 2013.
22. Vanagas R. Visi nuo Šventosios: raibi raštai. 2008.
23. Vanagas R. Žali žydų plaukai: [dokumentinė proza]. 2007. (Sieliai)
24. Zlatkus P. Kol stygos mano lyros skamba: eilėraščiai. 2014.