Rugpjūtis

1. Glemža J. R. / [parengė V. Mamėnienė, I. Vaitiekūnaitė]. – 2015.
2. Lietuvos sporto žinynas / Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. T. 23 (2013). – 2014.
3. Šimonis. K. Kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių piešiniai. – 2015.
4. The Lithuanian Millennium / [sudarytojai A. Butrimas, R. Janonienė. T. Račiūnaitė. – 2015.
5. Lėvens tėkmėj – mūsų gyvenimas / Noriūnų bendruomenė. – 2013.
6. Zlatkus P. Saldus Birutės Skopės gyvenimas. – 2015.
7. Šiaurietiški atsivėrimai. – 2015.
8. Eidukaitienė V. / Širvinskai – skapiškėnai.