Rugsėjis

1. Chemijos enciklopedija. – Vilnius, 2015. – 815, [1] p.
2. Ignalinos krašto enciklopedinis žinynas. – Vilnius: Žuvėdra, 2015. – 518 p.: iliustr., portr.
3. Lietuvos dvarai ir pilys. – Kaunas, 2015. – 319 p.
4. Dilytė D. K. Donelaičio pasakėčios: Monografija. – Vilnius, 2014. – 439 p.
5. Eidukaitienė E. Vytautė Širvinskai – skapiškėnai: giminės šaknys ir atžalos. – 2015. – 82 p. iliustr.
6. Lietuvos dailininkų žodynas. – T. 3. Vilnius, 2013. – 519, [1] p.
7. Markevičius J. Mano autobiografija: rašau Sibire, Taišeto apyl 1953–1956 metais: tremtinio atsiminimai. Vilnius, 2015. – 345, [2] p. ; iliustr.
8. Minkevičius J. Prieštaringoji architektūra. – Kaunas, 2014. – 256 p.
9. Vaitiekūnas A. Aš tave mylėjau, arba Vieno gyvenimo istorija: [atsiminimai]. – Klaipėda, 2015. – 155, [13] p. iliustr.
10. Zlatkus P. Kol stygos mano lyros skamba. – Kaišiadorys, 2014. – 82 p.: iliustr