Lapkritis

1. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. – 2015.
2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. – 2015.
3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. – 2015.
4. Lietuvos Respublikos darbo teisė. – 2015
5. Rinktiniai raštai / Pranas Skardžius. [T.] 7. – 2013.
6. Tautosakos darbai / redaktorius Jonas Balys. [T.] 49. – 2015.
7. Kodėl gi ne / Aldona Lavickienė.
8. ...Už deimantus skaistesnė / Stasys Šneideris-Diemedis. – 2015.
9. Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis / Vilniaus universitetas. – 2015.
10. Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu. – 2015.