Gruodis

1. Aldona Liobytė (1915–1985). 2015.
2. Algirdas Balna/[sudarytoja Aušra Jonušytė]. 2014.
3. Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską. 2015.
4. Beard M. Pompėjai: romėniško miesto gyvenimas. 2015.
5. Campbell J. Herojus su tūkstančiu veidų. 2015.
6. Chesterton G. K. Rutulys ir kryžius. 2015.
7. Donskis L. Optimizmo paieškos pesimizmo amžiuje. 2015.
8. Frankas J. Atsiminimai, 2 dalis. 2015.
9. Frankl V. Ko mano knygose nėra: prisiminimai. 2012.
10. Gary R. Karaliaus Saliamono baimės: romanas. 2015. („Baltų lankų" rinktinė proza)
11. Geda S. Žydinčių bulvių sapnai: dienoraščiai. 2015.
12. Houellebecq M. Pasidavimas: romanas. 2015.
13. Išlikom savimi – skirtingi: [eilėraščiai] /Žemaitijos rašytojų bendrija. 2015.
14. Kalinauskaitė D. Skersvėjų namai: novelės. 2015.
15. Kunčius H. Pramanytos šalies pasakojimai: apsakymai.2015.
16. Kunigaikščiai Radvilos: [istorinis albumas]. 2015.
17. Lautréamont. Maldororo giesmės. 2015.
18. Lelewelis J. Dvejetas bibliografinių knygų. T.2. 2015.
19. Lietuviška mokykla Švenčionėliuose, 1915–2015. 2015.
20. Lietuvių mitologija. T.3: iš Norberto Vėliaus palikimo. 2015.
21. Mekas A. Knyga apie karalius ir žmones: [novelės]. 2015.
22. Paulauskienė A. Svarbesniosios XX amžiaus lietuvių kalbos gramatikos. 2015.
23. Rastauskas R. Trečias tomas: esė ir kiti tekstai. 2015.
24. Rytų aukštaičiai panevėžiškiai. 2014. (Lietuvių kalbos tarmės mokyklai)
25. Saramago J. Praregėjimas: romanas. 2015.
26. Senvagė: Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas, Nr.2(9), 2015.
27. Vergilijus. Bukolikos; Georgikos; Enėjidė. 2015.
28. Załuski I. Oginskis. 2015.

 „Knygų Kalėdų" akcijos knygos:

1. Alcott L. Little woman. 2012. (Vintage classics)
2. Bernatonis J. Socialdemokratija: žvalgantis naujų kelių: straipsniai, kalbos, interviu. 2015.
3. Brahm A. Atverk savo širdies duris: ir kiti budistų pasakojimai apie laimę. 2010.
4. Brėdikis J. Kitokiu žvilgsniu. 2015. (Kultūros žurnalo „Santara" biblioteka)
5. Burnett F. The Secret garden. 2012. (Vintage classics)
6. Caroll L. Alice's adventures in Wonderland and THrough the looking glass. 2012. (Vintage classics)
7. Dalia Matulaitė:[albumas]. 2014. (Lietuvos dailė)
8. Dickens Ch. Oliver Twist. 1985. (Penguin Classics)
9. Doyle A.C. Kraujo spalvos etiudas: romanas. 2008.(„Žaltvykslės" kolekcija)
10. Ganusauskas E. Išėęjęs į žygį:[monografija]. 2013.
11. George N. Levandų kambarys: romanas. 2014.
12. Gortner C.W. Kotrynos Mediči išpažintis: romanas. 2015.
13. Haddon M. Dėmė: romanas. 2012.
14. Hankin Sh. Pasitikėk savimi! 2005.
15. Johnson B. Churchillio veiksnys: kaip vienas žmogus lėmė istoriją. 2015.
16. Kahneman D. Mąstymas, greitas ir lėtas. 2015. („Omnitel" biblioteka)
17. Le Carre. Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas: romanas. 2013.
18. Mačiulis- Maironis J. Mokslas tai didžiausia galybė. 2013. (Neskelbtų tekstų fragmentai)
19. Mačiulis-Maironis J. Gyvenime padaryti žingsnį. 2015. (Neskelbtų tekstų fragmentai)
20. Mačiulis-Maironis J. Saulėtas vainikas. 2013. (Neskelbtų tekstų fragmentai)
21. Mačiulis-Maironis. Ant aukuro širdį nešiau. 2015. (Neskelbtų tekstų fragmentai)
22. McCullough C. Saldžiai kartu: romanas. 2015.
23. Miltonas Starkus/[parengė Aldona Ruseckaitė]. 2015.
24. Narmontaitė N. Aktoriai, režisieriai ir studentai: ko nematė žiūrovai.2015.
25. Nesbø J. Kraujas ant sniego: romanas. 2015. ([Kriminalinis romanas])
26. Palčinskaitė V. Atminties babilonai, arba Aš vejuos vasarą: [atsiminimai]. 2015.
27. Prošvaistės: Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai" kūrybos almanachas. 2015.
28. Quinn J. Bėgte prie altoriaus: romanas. 2011.
29. Rudokas T. A./ Pornomūza: romanas. 2007.
30. Ruseckaitė A. Žemaitės paslaptis: biografinis romanas. 2015.
31. Shakespeare W. Antony and Cleopatra. 1993. (Wordsworth classics)
32. Shakespeare W. Hamlet. 1993. (Wordsworth classics)
33. Shakespeare W. Macbeth. 1993. (Wordsworth classics)
34. Švietimas visiems: UNESCO iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvoje. 2014.
35. Varanius V. Tobula blyški mėnesiena: trumpoji proza. 2013. (Jaunųjų rašytojų proza)
36. Webb K. Palikimas: romanas. 2015.
37. Winter K. Rygos ilgesys: romanas. 2013.
38. Žagarė, 1897–1945: [albumas]. 2015.