Gruodis

1. Lietuvos bibliografija / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka. Serija C: Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. – 1991. Išeivijos periodikos publikacijos / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. – 2015.
2. Mediniai kupiškėnų paminklai. Mažoji architektūra / [parengė Aušra Jonušytė]. – 2015.
3. Pokaris, 1944 / sudarė Kęstutis Grigaliūnas. D. 1. – 2015.
4. Prie stalo visa Lietuva / [sudarytoja Daiva Dmuchovska]. – 2015.
5. Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slėpiniai / sudarytoja Zita Mackevičienė. – 2015.
6. Valdovų kelias. Kn. 3, Pilies gatvė / Antanas Rimvydas Čaplinskas. – [2015].
7. Lietuvių švietimo draugija „Rytas" / [sudarytoja Jūratė Gudaitė]. – 2013.
8. Širvinskai – kupiškėnai. – / Vytautė Eidukaitienė. – 2015.
9. Lietuvos vietovardžių žodynas / Lietuvių kalbos institutas. T. 2: C–F. – 2014.
10. Pasaulio vietovardžiai. Azija. [T. 2]: Kambodža–Vietnamas. – 2014.
11. Kupiškėnų mintys / redaktorius Alfonsas Briedis. – 1989.