Sausis

1. Sebestyen V. 1946: modernaus pasaulio kūrimas. 2015.
2. Kurkov A. Bikfordo pasaulis: romanas. 2015.
3. Katkevičiūtė-Ignatjevienė U. Iliustruotoji Kaišiadorių etnografija. 2015.
4. Windecke E. Imperatoriaus Zigmanto knyga. XV a. Lietuvos valdovų portretai. 2015.
5. Erra J. Kauno puslapiai: romanas. 2015.
6. Kryždirbystė Žemaitijoje: mokslo straipsnių rinkinys. 2015.
7. Lučinskas G. Lietuvos kariuomenės brigados generolas Klemensas Popeliučka: istorijos apybraiža 2015.
8. Muzika kaip teatras: kompozitorius Faustas Latėnas. 2015.
9. Lukoševičius O. Palomenės istorija: XX amžius. 2015.
10. Kvaraciejus J. Policininko atsiminimai: autobiografija. 2015.
11. Žilinskienė E. Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje. 2015.
12. Užgavieniu muonā/sudarė R.Videikaitė-Macijauskienė. 2015.
13. Macijauskaitė-Bonda J. Vaikas lietuvių pasakose ir sakmėse: monografija. 2015.
14. Žalneravičiūtė S. Vilniaus iliuzionai: miesto kino teatrų istorijos. 2015.
15. Laurinavičiūtė-Petrošienė L. Žanro virsmas: Žemaitijos Užgavėnių dainos: monografija 2015.
16. Prie Nemunėlio: [Rokiškio krašto kultūros žurnalas] Nr.2 (35) 2015.
17. Šiaurietiški atsivėrimai: [Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas] 2 (39) 2015.