Sausis

  1. Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas. – 2015;
  2. Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas. – 2015.
  3. Tautodailės metraštis. Nr. 29 (2015): Vilniaus kraštas. – 2015;
  4. Prie Nemunėlio. – 2015;
  5. Stasys Karazija. – 2015;
  6. Šiaurietiški atsivėrimai. [Nr.] 2 (39) 2015. – 2015.