Gegužė

1. Ambridge B. Psy-Q: koks jūsų psichologinis intelektas. 2016.
2. Carlsson Ch. Nematomasis iš Salemo: romanas. 2016.
3. Chamberlain D. Tylioji sesuo: romanas. 2016.
4. Cialdini R. Įtakos galia: kaip pasiekti savo tikslus. 2016.
5. Clark M. H. Girdėta melodija: romanas. 2016.
6. Clement C. Teo kelionė: romanas apie pasaulio religijas.-2-oji patais. laida.- 2013.
7. Dalai Lama. Apie proto, dvasios ir minčių galią. 2016.
8. Gary R. Aušros pažadas. – 7-oji patais. laida: romanas. 2016. („Baltų lankų" rinktinė proza)
9. Guiliano M. Prancūzės visada gražios: grožis ir stilius visais gyvenimo tarpsniais. 2016.
10. Jančiorienė-Rinkevičiūtė M. Nerimo akmuo: 12 negirdėtų būdų įveikti depresijai, nerimui, stresui. 2016.
11. Koomson D. Mano vyro paslaptis: romanas. 2013.
12. Luna Mei. Karalienė: romanas. 2016.
13. Mackintosh C. Leidau tau išeiti: romanas. 2016.
14. Mizgirytė-Latour L. 10 auksinių mados raktelių ieškančiai savo stiliaus. 2016.
15. Musso G. Dabarties akimirka: romanas. 2016.
16. Poznanski U. Saeculum: romanas. 2013.
17. Rodriguez D. Kabulo grožio mokykla. 2016.
18. Sardou R. Panelė Fransina; romanas. 2016.
19. Strelecky J. P. Kavinė pasaulio pakrašty: romanas apie gyvenimo prasmę. 2016.
20. Šiuolaikinis moksleivių folkloras: kolektyvinė monografija. 2013.
21. Todd A. Kai mes pasiklydom. D.1.: romanas. 2016.
22. Veriščagin D. Kaip sutraukyti karmos grandines: tikrosios karmos terapija. 2016.