Liepa

1. Lietuvių-norvegų kalbų žodynas / Evalda jakaitienė, Sturla Berg-Olsen. – 5-oji laida. – 2016.
2. Banionis J. Gyvenimo ir darbų verpetuose / [sudarytoja ir atsakingoji redaktorė Aldona Vasiliauskienė]. – 2016.
3. Prie Nemunėlio / redakcinė kolegija: V. Areška, P. Blaževičius, A. Keliuotis... – 2016.
4. Šiaurietiški atsivėrimai. – 2016.