Prisimintos kaimo vakaruškos

Istorija – mūsų darbų lobynas, praeities liudytoja, pavyzdys ir pamokymas dabarčiai, įspėjimas ateičiai.

(Migelis Servantesas)

Jau ketveri metai, kaip skapiškėnai įvairiais renginiais gaivina Šv. Lauryno atlaidus. Skapiškyje nuo seno jie buvo vieni iš didžiausių atlaidų. Į kuriuos suvažiuodavo jau ir išvykę skapiškėnai, bei Skapiškio parapijos gyventojai, jų giminės. Prie šių renginių prisideda ir biblioteka, nes Šv. Laurynas yra ir bibliotekų globėjas. Šiais metai Šv. Lauryno išvakarėse skapiškėnams buvo pristatytas kraštotyros leidinys „Tos kaimo vakaruškos". Dešimtmetį šiam leidiniui medžiagą rinko Aldona Raišienė. Leidinyje prisiminti senieji Skapiškio krašto muzikantai bei pristatoma dabartinė ir jaunoji muzikantų skapiškėnų karta. Surinkta trumpos jų biografijos, domėtasi muzikantų instrumentų likimais. Baltrūnų muzikantų yra net keturios kartos. Šio leidinio galėjo visai neišvysti gyventojai, nes vienos ekspedicijos metu surinkta medžiaga buvo pasiskolinta ir nebegražinta. Tačiau A. Raišienė iš likusių laiškų, kitų prisiminimų atkūrė informaciją ir leidiniu gali džiaugtis skapiškėnai. Smagu, kad renginyje dalyvavo ir garbingo amžiaus, bet jau nebemuzikuojantis, muzikantas Bronius Posevičius (91 m). Kiti muzikantai renginio metu susirinkusius linksmino muzikiniais kūriniai įvairiais instrumentais: Bronius Bickus grojo lūpine armonikėle, Vytautas Baltrūnas – bandonija, kuri turi turtingą istoriją. Labai sunkiai sekėsi prakalbinti muzikantus, jie visą save atiduoda muzikai. Prisiminimais apie tų laikų vakaruškas, jaunimo laisvalaikį, šventes pasakojo Aldona Paskačimienė.
Renginio sumanytojai antroje dalyje pakvietė visus susirinkusius pačius prisijungti ir parodyti savo muzikinius sugebėjimus. Miestelis ir jo prieigos buvo suskirstytas į gatveles, kurios turėjo paruošti po muzikinį numerį. Čia parodė savo muzikinius gabumus nuo seniausio Jono Uzielios (95 m) iki jauniausios Rusnės Šamšonaitės (10 m). Kas dainavo, kas armoniką virkdė, kas kitokias gabumais didžiavosi. O susirinkusieji sukosi ratelyje. Vakaras neprailgo. Dar ilgai keisdamiesi muzikantai virkdė akordeoną, susirinkusieji šoko, trypė polkutę.


Skapiškio vyresn. bibliotekininkė Roma Bugailiškienė