Poezijos popietė „Eilėse prabylantis širdies balsas“

4-CAM00023

Ruduo – kažkas ypatingo! Tie skirtingi medžiai užburia ir link debesų pakelia sielą. Tie lapų takai... Lyg pasakoj šiugžda po kojomis. Patenki į nuostabių spalvų ir skirtingų formų miražą.
Vargu ar rastum poetą, neskyrusį posmų rudenio grožiui nusakyti. Tad ir šią popietę pradėjome eilėraščiu apie rudenį. Rankose šepetiškės Janinos Dambrauskienės eilėraščių knyga „Rudens lapų šviesa" ir eilės joje:
„Nuraudo klevai, kaip mergaitės, nuo ryto šalnos bučinių,
Lapus barsto kuklios liepaitės, nuo pavargusių savo šakų"...
Ši paprasta kaimo moteris, sulaukusi garbingo amžiaus, išleido jau dvi poezijos knygas. Dėja, pati į poezijos popietę dėl sveikatos ateiti nebegalėjo. Jos eiles skaitėme mes, LŪD Šepetos skyriaus „Skalsa" moterys. Šepetiškiai turi ir kitą poetę – Genovaitę Koriznienę. Džiaugiamės jau dviem jos eilėraščių knygomis, kaip ji pati sako, jau ir trečiai eilėraščių pakaktų. Tikimės, kad neužilgo rinksimės ir į trečios knygos pristatymą. Šį kartą ji skaitė savo naujausius eilėraščius. Apie save antroje eilėraščių knygoje „Skrendančio paukščio tyloj" ji rašo: „Savo antrąja knygele noriu paduoti ranką skaitytojui, linkėdama bent minutei sustoti prie ramybės kranto – eiliuotu žodžiu sukurto paveikslo, vaizdo, įvykio. Tad linkiu skaitytojams ramaus kelio knygelės puslapiais. Būkite atlaidūs, jei mintis užklius už nepatinkančio žodžio."
Kita mūsų kraštietė Regina Baltrūnienė – nuolat kurianti poetė. Labai savikritiška ir atidi kiekvienam žodžiui, ji, tikiu, pateiks dar ne vieną eilėraščių knygelę, kad pradžiugintų skaitytoją ir į kupiškėnų poetų kūrybos aruodą pabertų daug skambių ir brandžių posmų – taip apie poetę jos penktoje eilėraščių knygelėje „Kol supasi dainos" rašo knygos redaktorė Eugenija Katauskienė. Reginos eiles skaitė Gražutė Valaitienė.
Aušra Uldukienė savo eilėraščių knygoje „Lygiadienio jarūbės" rašo:
„Rašydama sugrįžtu į vaikystės vienkiemį prie Šetekšnos upės, į žygeivišką jaunystę laisvėjančiame devintojo dešimtmečio Kaune, ir vėl atsiduriu ten, kur esu dabar – tyliame, gražiame Kupiškio krašte. Šviesos ir tamsos pusiausvyros – Lygiadienio laukime". Jos eilėraščius skaitė bibliotekininkė.
Birutė Zaborskytė-Jasinskienė savo antroje eilėraščių knygelėje save pristato taip: „Išdrįsau išleisti antrą knygelę. Ji lyg tęsinys pirmosios – „Palieku dalelę savęs". Čia sudėjau viską lyg kraičio skrynion: kas iki šios dienos skauda, kas kartais neduoda užmigti per naktį, kas širdin nusėda, lyg ant baldų dulkės..." Jos poeziją skaitė Vilija Paukštienė.
O laikas bėga... Ir tos dvi valandos praleistos kartu prie Gražinos kepto obuolių pyrago ir garuojančios arbatos puodelio, ir kitų moterų susineštų skanėstų, tarsi sujungė mus visas bendrystei. Išėjome pakylėtos ir tas didžiulis klevas, augantis bibliotekos kiemelyje, atrodė dar didingesnis, pasipuošęs gražiausia rudens spalvų vaivorykšte.

Šepetos padalinio vyresn. bibliotekininkė Neringa Paukštienė

1-CAM00018 3-CAM00021 2-CAM00019
5-CAM00026 4-CAM00023 6-CAM00027