Atminimai eilėse

18-DSCF1818

Spalio 15 d. Kupiškio etnografijos muziejuje vyko viešosios bibliotekos renginys, kupiškėnų tarme sueiliuotos knygos „Kas otminčiai nesvėtima" pristatymas.
Renginio vedėja, l. e. direktorės pareigas Lina Matiukaitė, akcentavo kupiškėnų tarmės svarbą ir savitumą. Neabejotiną paminklą kupiškėnų tarmei pastatė Klementina Vosylytė, parengusi ir išleidusi keturių tomų žodyną. Tarmiškai rašė Uršulė Tamošiūnaitė, Vytautas Rudokas, Eugenija Urbonienė.
Savo prisiminimus eilėmis užrašė ir knygą išleido dar vienas mūsų kraštietis, iš Stuburų kaimo kilęs, daugelį metų gyvenantis Šiauliuose, Algirdas Vilutis. Į renginį atvyko ne vienas, su šeimos nariais: žmona Stanislava bei dukra Zita. Susitikti su Algirdu panoro buvę klasiokai, draugai, Stuburų kaime gyvenę ir jį pažinoję žmonės.
A. Vilutis pasakojo, kad paliko šį kraštą būdamas 19 metų. Literatūra jo gyvenime buvusi visada šalia, mėgdavęs paskaityti, bet rašyti niekada negalvojęs, gėrėdavęsis kitų kūryba, dalyvaudavęs įvairiuose kultūriniuose renginiuose. Išėjus į pensiją ir atsiradus daugiau laisvo laiko, pradėjęs užrašinėti įvairiausius atsiminimus iš vaikystės, mokyklos laikų. Pabandęs eiliuoti, neblogai pavykę ir paskatinus žmonai bei dukrai, jubiliejiniais metais išleido knygą. Dukra Zita dailininkė grafikė prisidėjo prie knygos išleidimo ją iliustruodama bei apipavidalindama. Knygos autorius tikisi, kad knyga turės išliekamąją vertę. Kūrybą skaitė pats autorius bei Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Laimutė Kliopkinienė.
Buvęs klasės draugas Arnoldas iš Panevėžio džiaugėsi, kad praėjus 60 metų Algirdas nepamiršo tarmės, „rošo be sarmotos, šviesiai ir tiesiai". Buvęs stuburietis Juozas Vilčinskas dėkojo autoriui už Stuburų kaimo garsinimą.
Renginio metu armonika grojo Edvardas Kareiva.
Naujos knygos išleidimo proga Algirdą Vilutį pasveikino Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, įteikusi muziejaus išleistų leidinių tritomį.
Autorius buvo pasveikintas ir Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojų. Jam įteiktas Klementinos Vosylytės dovanotas „Kupiškėnų žodynas", kitų kupiškėnų autorių išleistos knygos bei Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos technologijų mokytojos Alinos Kulvinskienės pinta juosta. Tautinės juostos lydi jau ne vieną projekto „Bibliotekos – bendruomenėms" renginį, kurį dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba bei rėmė Kupiškio rajono savivaldybė. Tai paskutinis projekto renginys, skirtas kupiškėniško kultūrinio paveldo išsaugojimui.

Vyresn. bibliotekininkė Regina Vilčinskienė

01-DSCF1775  06-DSCF1791  04-DSCF1782 
 07-DSCF1795 12-DSCF1807  09-DSCF1799
13-DSCF1803 10-DSCF1800 14-DSCF1810
17-DSCF1816 19-DSCF1819 20-DSCF1821
23-DSCF1828  1-PA140154 24-DSCF1830
25-DSCF1836 26-DSCF1838 27-DSCF1840
28-DSCF1843 29-DSCF1845 30-DSCF1853
32-DSCF1858 3-PA140176 33-DSCF1859
35-DSCF1866 36-DSCF1867 38-DSCF1869
2-PA140159 7-PA140147 5-PA140132 4-PA140183