Viskas iš širdies

55-DSCF2130

Šaltas nerimas perveria širdį,
Paukštė sparnais vėl stuksena,
Tik išvargus siela nebegirdi,
Kaip ruduo savo darganas gena...
(B. Zaborskytė-Jasinskienė)

Darganotas lapkričio 5-osios oras nesutrukdė kupiškėnams rinktis į popietę, vykusią Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje, kurioje liejosi poezijos posmai. Čia buvo pristatytos kupiškėnių Birutės Zaborskytės-Jasinskienės „Bėgantis laikas" ir Editos Petrulienės „Renkuosi gyvenimą" poezijos knygos.


Dviejų artimiausių žmonių gyslomis tekėdama jausmų upė išsiliejo knygų puslapiuose. Renginį vedusi, Kupiškio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, Janina Širvinskienė pastebėjo, kad retas toks atvejis, kada dukters ir mamos knygos būtų pristatomos kartu.
B. Zaborskytė-Jasinskienė gimė Terpeikių kaime, labai religingoje šeimoje, kur prabėgo laimingiausi vaikystės bei jaunystės metai. Už tai dėkojo Dievui, kuriuo besąlygiškai tikėjo ir lig šiol išsaugojo, dar vaikystėje puoselėtas, krikščioniškas vertybes. Birutė baigė Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinę mokyklą, dar besimokydama atrado polinkį į humanitarinius mokslus. Atstovavo literatų būreliui, leido sienlaikraštį, vietinėje spaudoje publikavo savo eilėraščius. Svajojo tapti pedagoge ar žurnaliste, tačiau likimas lėmė kitaip. Gyvenimą paskyrė medicinai. Panevėžyje įgijusi akušerės specialybę, 20 metų dirbo Kupiškio ligoninėje. Mylėjo žmones, dirbo atsakingai. Laimėjo daug konkursų ir pelnė nemažai apdovanojimų. Daug metų išdirbo Kupiškio Raudonojo kryžiaus organizacijoje Kupiškio skyriuje. Šiuo metu priklauso Kupiškio literatų klubui „Lėvens balsai". Jos kūryba spausdinama periodikoje, neįgaliųjų kūrybos almanache, taip pat jos eilėraščius galime rasti internetiniame Lėvens balsų puslapyje bei socialiniame tinkle Facebook.
Birutė save apibudino tarsi esanti ne šios visatos žmogus. Rašydama ji tiesiog paskęsta savo mintyse, užsiblokuoja savam pasauly ir nieko neįsileidžia. Eilės liejasi iš širdies, nereikia nei perrašyti, nei redaguoti. Moteris kukliai prisipažino, kad kūryba – jai Dievo duota dovana, ji „užburia, sykiu veda į priekį ir globoja. Kai aš netenku galvos dėl ko nors, ką myliu, mėgstu, dėl ko kenčiu, ką prarandu, ko ilgiuosi, ką išgyvenu – tampa lyg aistra, kuri nutiesia kelius į kūrybą..., neša mane pirmyn..., tada viską išlieju ant balto lapo... Jei ne kūryba, aš būčiau lyg laivas, sustingęs negyvoje nuobodulio jūroje...". Autorė džiaugėsi išleista savo jau trečiąja poezijos knyga.
„Turbūt, žmonėms patinku, nes ir internetiniame puslapyje būna tūkstančiai peržiūrų", – svarstė knygos autorė.
Tačiau vaikystės pasakos sugriuvo jai ištekėjus. Vienai teko užauginti sūnų, kuris šiuo metu užsienyje ir dukrą, kuri sėdėjo šalia ir šiltu žvilgsniu palaikė besijaudinančią mamą. Jos abi viena kitai atrodė labai artimos, atviros ir tyros. Nuo jų sklido neapsakomas gėris, šiluma ir meilė, nuoširdumas ir pasitikėjimas. Viskas buvo labai jautru, emocinga ir tikra. Birutė dėkojo likimui, kad dukra paveldėjo dalelę jos, nes kūryba nesvetima ir jai.
Nuostabiai šilta ir be galo jauki popietė skendėjo eilėraščių posmuose. Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė skaitydama Birutės poeziją padėkojo už atvirumą, išlietą širdį, atskleistą gyvenimo patirtį ir išgyventus jausmus.
Skaitovė Laimutė Vinciūnaitė ne tik skaitė Birutės eilėraščius, bet ir juos recenzavo. Trečiojoje knygoje Birutė neieško naujų kelių. Gamta – pats svarbiausias kūrybos motyvas. Taip pat dominuoja ilgesys gimtinei, tėvui, motinai ir pirmajai meilei. Ji pastebėjo, kad skaitant jos eilėraščius gali atrasti save, savo skausmą, džiaugsmą ar neviltį.
Į renginį atvyko palaikyti Birutės labai brangūs jai žmonės iš Kauno – studentas Henrikas ir draugė, fortepijono mokytoja, Audronė Paškauskienė, su kuria susipažino socialiniame tinkle Facebook. Audronė sukūrė keletą kūrinių fortepijonui pagal Birutės eiles, pjesę „Mergaitės malda" ir eilėraštį baladę „Laukiu vilties". Nors moteris nuogastavo ar pavyks parodyti ir muzika perteikti, tai, ką Birutė išliejo eilėse, gausūs aplodismentai nugalėjo abejones.
Banguolė Aleknienė-Andrijauskė pristatė Birutės dukros Editos išleistą pirmąją eilėraščių knygą, kaip ji pati sakė, prasmingu pavadinimu pavadintą – „Renkuosi gyvenimą".
Edita gimė Kupiškyje, mokėsi Vlado Rekašiaus vidurinėje mokykloje, baigė labai gerais pažymiais. Jau mokykloje ji buvo kūrybinga, jos rašiniai buvo pastebėti ir skaitomi klasėje. Tačiau mokslus buvo pasirinkusi visai kita kryptimi, raudonu diplomu baigė maisto technologiju specialybę, dabar gyvena Vilniuje ir dirba televizijos reklamos srityje. Augina, kaip ąžuolus, du sūnus, kurie dalyvavo mamos ir močiutės naujų knygų sutiktuvėse.
Editos eilėraščiuose atsispindi jos jausmai, autobiografinės realijos. Matoma emocinga, jautri, silpna ir tuo pačiu stipri, mylinti gyvenimą moteris. Iš Editos buvo galima suprasti, kad tai ne paskutinė jos knyga.
Nusidriekė eilė sveikintojų – draugų, pažįstamų, klasės draugų ir mokytojų, įstaigų darbuotojų, bendraminčių, trečio amžiaus universitetas, vaikai ir anūkai. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas taip pat Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius su nuoširdžiausiais sveikinimais ir linkėjimais džiaugėsi nuostabia poezijos popiete, vykstančia rajone ir sakė esą negirdėję, ir nebuvę renginyje, kuriame būtų pristatomos mamos ir dukters knygos.
Renginio metu eilėraščius skaitė Regina Baltrūnienė, Danutė Petrušauskienė, Eleonora Milda Vaižmužienė, o muzikinį foną padovanojo Kupiškio rajono Neįgaliųjų draugijos vokalinis moterų ansamblis „Prie Kupos", vadovaujamas Gendrutės Kliaugienės.
Daug dėmesio, sveikinimų, gražių žodžių sulaukusios moterys, atsidėkodamos visus pakvietė pasivaišinti.


Vyresn. bibliotekininkė Regina Vilčinskienė

05-DSCF1955 01-DSCF1948 03-DSCF1951
02-DSCF1950 04-DSCF1952 06-DSCF1961
08-DSCF1966 07-DSCF1965 09-DSCF1971
10-DSCF1974 13-DSCF1987 11-DSCF1975
12-DSCF1978  14-DSCF1996  15-DSCF2010
18-DSCF2018 17-DSCF2014 19-DSCF2024
21-DSCF2030 20-DSCF2026 22-DSCF2031
23-DSCF2032 24-DSCF2033 25-DSCF2034
26-DSCF2046 27-DSCF2047 28-DSCF2051
29-DSCF2057 33-DSCF2066 30-DSCF2060
31-DSCF2062 32-DSCF2064 34-DSCF2069
35-DSCF2071 36-DSCF2074 37-DSCF2076
38-DSCF2078 39-DSCF2084 40-DSCF2088
42-DSCF2090 41-DSCF2089 43-DSCF2093
45-DSCF2098 44-DSCF2095 49-DSCF2117
47-DSCF2107 48-DSCF2115 50-DSCF2119
51-DSCF2125 52-DSCF2126 53-DSCF2128
56-DSCF2131 50-DSCF2119 57-DSCF2132
54-DSCF2129 58-DSCF2139   59-DSCF2147
60-DSCF2149 61-DSCF2151 64-DSCF2156
63-DSCF2154 65-DSCF2158 62-DSCF2153