Popietė „Istorijos pamoka. 1991-01-13“

5-DSC01336

 

„Degė sausy prie bokšto laužai
Ir lietuviškos dainos skambėjo,
Naktį atburzgė tankų pulkai –
Mūsų laisvę užgniaužti norėjo.

Sužaibavo dangus, sudejavo laukai,
Bet beginklė minia nedrebėjo.
Tada priešas rūstus ir jo tankų vikšrai
Žmones traiškyt niekšingai pradėjo..."
(„Sausio 13-oji", P. A. Žibaitienė)

 

 

Sausio 13-osios popietę Lukonių bibliotekoje vyko popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai. Pas mus svečiavosi tragiškų sausio 13-osios įvykių prie Lietuvos televizijos bokšto ir Lietuvos televizijos ir radijo komiteto liudininkai subatėnai Jonas Babickas ir Eugenija Šateikienė. Uždegus keturiolikai žuvusiųjų atminimo žvakeles, įžanginį žodį tarė Lukonių laisvalaikio kultūrinės veiklos vadybininkė Violeta Kunskienė. Stovėdami ir vieningai susikibę rankomis pagerbėme žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą. Istorijos pamoką pradėjo ilgametis Subačiaus gimnazijos mokytojas Jonas Babickas. Mokytojas pamokos klausytojoms pristatė visus keturiolika žuvusiųjų didvyrių. Pabrėždamas, kad 1991 m. balandžio mėn., per tragiškus sausio įvykius gautus sužeidimus, užgeso ir penkioliktojo laisvės gynėjo gyvybė. Subatėnai ne kartą vyko į budėjimus sostinėje. Su jauduliu širdyje tragiškus sausio įvykius prisiminė ir subatėnė Eugenija Šateikienė. Į Vilnių buvo išvykusi visa Šateikų šeima. Su savimi pasiėmė ir trylikametį sūnų Valdą. Jaunąjį gynėją nuo kulkos apsaugojo ant krūtinės kabojęs magnetofonas, o mama Eugenija patyrė rimtų sužeidimų; nuo šautuvo buožių smūgių į galvą. Gydėsi, buvo netekusi darbingumo. Praėjęs laikas užgydė fizines žaizdas, bet širdis išliko ta pati... Klausytojoms paklausus, ar reikalui esant darytumėte tą patį, atsakymas buvo vieningas – TAIP. Kaip pabrėžė popietės svečiai, lietuvių tautos kovoje už laisvę didžiausia jėga ir buvo vienybė. Tad džiaukimės ir branginkime tai, ką turime.
„Toks mažas žalias lopinėlis,
Rodos, uždengtumei jį delnu
Nuo visų negandų ir vėjų,
Kad čia gyventi būtų smagu."
(A. Mickevičius)

Loreta Aleksiejūnienė, Lukonių padalinio vyresn. bibliotekininkė

3-DSC01331 1-DSC01327 4-DSC01334
6-DSC01338 2-DSC01330 8-DSC01345

 

 

 

 

 

 

 

7-DSC01343