„Knygų Kalėdoms“ pasibaigus

1-Photo0106

Per šešerius akcijos „Knygų Kalėdos" metus, Juodpėnų bibliotekos fondai pasipildė net 77 knygomis. Paskutiniosios, šių metų akcijos metu, padovanota 24 knygos. Tai tikrai nemaža dovana bibliotekai ir knygų mėgėjams. Dovanojantys knygas supranta, kad bibliotekai knygų niekada nebus perdaug, todėl kai kurie dovanojantys knygas, pirmiausia pasitarė su bibliotekininke, klausė ar vienokios ar kitokios knygos nėra mūsų kaimo bibliotekoje, ar knyga bus populiari ir skaitoma.
Kasmet bibliotekai knygų dovanoja ūkininkai Danguolė ir Robertas Blaževičiai, Vidmantas Puinauskas, Bronė ir Jonas Tručilauskai. Ačiū visiems, kas į Kalėdų dovanų kojinę įdėjo dovaną savo bibliotekai.

Rita Liogienė
Juodpėnų padalinio vyresn. bibliotekininkė

2-Photo0098