Padėkos

Be pavadinimo

1-1-DSCF2304  4-DSCF4297 Meras dovanoja knygas

Uz saugesnio int sav

 

Atmintis gyva padeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame visiems dalyvavusiems Lietuvos Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės inicijuojamoje „Knygų Kalėdos 2016" akcijoje

Eil. Nr.

Biblioteka

Dovanojusio knygas Vardas Pavardė ar organizacijos pavadinimas

1.

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Regina Baltrūnienė, Eugenija Katauskienė, Vytaras Radzevičius, Nijolė Dovydėnienė, Laimutė Kliopkinienė, Danutė Baronienė, Vidmantas Markevičius, LSDP Kupiškio skyrius, LVŽS Kupiškio skyrius

2.

Subačiaus miesto padalinys

Rimas Grubinskas, Vigita Žiūkaitė, Rima Ragauskienė, Dainius Gudelis, Liutauras Eidikonis, Veronika Puidokienė, Violeta Mičiulienė, Angelė Marija Jonuškienė, Audronė Bukienė, Lina Remeikienė, Jurgita Meškerienė, Inga Dovydėnienė, Nijolė Dovydėnienė, Augustas Miciūnas, Regina Meškauskienė, Nijolė Skripkienė

3.

Adomynės padalinys

Laima Šlapelienė, Svetlana Naciuvienė

4.

Alizavos padalinys

Irena Jokubkienė, Ričardas Glemža, Nijolė Kaminskienė, Audronė Užtupienė,Greta Pakšytė,Jolanta Užusienienė,Angelė Sarsevičienė

5.

Antašavos padalinys

Irėna Dugnienė

6.

Juodpėnų padalinys

Vidmantas Puinauskas, Valius Liogis, Rimas Liogas, Arenas Laurenčikas, Bronė ir Jonas Tručilauskai, Danguolė ir Robertas Blaževičiai, Giedrė ir Ramūnas Murnikovai, Rasa ir Paulius Kinderevičiai, Ona Laurenčikienė.

7.

Laičių padalinys

Dandė Masionienė, Regina Beleckienė, Jelena Valkauskienė, Živilė Bugailiškytė, Žydra Andrijauskienė, Ramunė Ivanauskienė.

8.

Lukonių padalinys

Ona Masilionienė, Valerija Masilionienė, Viktoras Briazkunas, Birutė Jasinskienė, Edita Petrulienė

9.

Naivių padalinys

Marytė Šližauskienė, Marytė Kelpšienė, Valius Liogis, Rimas Liogas, Saulius Pakalnis, Angelė Kovienė, Judita Bukauskienė, Salvijus Pranskūnas, Bronė Vilimienė, Dangerūta Jakubkienė, Skapiškio bendruomenė.

10.

Noriūnų padalinys

Birutė ir Algis Merkiai, Zita Markevičienė, Roma Bugailiškienė

11.

Palėvenėlės padalinys

Regina Ridikienė, Kupiškio rajono Kaimo bendruomenių asociacija

12.

Rudilių padalinys

Pranas Silickas, Samanta Paberalytė, Martyna Žiaunytė, Nedas Koryzna.

13.

Salamiesčio padalinys

Vilius Baltrėnas, Nijolė Bartaševičienė, Rima Gatautienė, Gražina Laucienė, Danguolė Lukšienė, Jurgita Naikauskienė, Egidija Namiejūnienė, Jolanta Skeberdienė, Kornelija Vosylytė

14.

Skapiškio padalinys

Regina Beleckienė, Živilė Bugailiškytė,

Vladislava Klimkaitė

15.

Šepetos padalinys

Vilija Paukštienė, Eiviltė Paukštytė, Eimantė Paukštytė, Valentas Minkevičius, Filomena Marčiulionienė

16.

Šimonių padalinys

Renata Šerelytė, Svetlana Naciuvienė, Renata Vilimienė, Kristina Baseckienė, Stanislava Drėgvienė, Filomena Marčiulionienė, Evelina Lučinskienė

17.

Virbališkių padalinys

Vanda Baronienė, Ingrida ir Martynas Samuoliai, Rita Inčiūrienė, Asta Kaladienė

Papildoma informacija