Kupiškio rajono savivaldybės bibliotekai – 80

Šiemet sukanka 80 metų, kai 1937 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ministro J. Tankūno įsakymu Kupiškyje buvo įsteigta valstybinė viešoji biblioteka su skaitykla. Šį reikšmingą įvykį minėsime visus 2017 metus. Stengsimės, kad vyksiančiuose renginiuose ir parodose atsiskleistų iškalbingas bibliotekos ir šio krašto bendruomenės istorinis santykis. Lauksime kupiškėnų ir svečių mūsų jubiliejiniuose renginiuose!
Džiaugiamės, kad nuo 1951 m. ilgus dešimtmečius biblioteka įsikūrusi buvusioje žydų sinagogoje, pagaliau atsinaujins – 2016 m. pagal naują projektą pradėtas renovuoti bibliotekos pastatas įgaus buvusios sinagogos atvaizdą, tik modernizuotą išorėje ir viduje pagal Europos Sąjungos standartus.

Kupiskio VB vizualizacija

 

Plačiau apie bibliotekos istoriją

Prieš penkerius metus minėjome bibliotekos 75-metį ir tai progai sukūrėme vaizdų pasakojimą apie savo įstaigos veiklą... Žiūrėti čia
 
 
Knyga, laikraštis, žurnalas, dabar ir kompiuteris... – tai vis su spausdintu žodžiu, raštu, mokykla, biblioteka susiję atrodytų labai kasdieniški, įprasti dalykai ir jau labai retai susimąstome ,kad ne visada buvo taip, kad ne visi ir toli gražu ne visada galėjo mokytis rašto, ne visi galėjo lankyti mokyklą ir taip siekti išsilavinimo, tik 80 metų, kai turime biblioteką ir taip patvirtiname, kad esame civilizuoto pasaulio dalis, kad pripažįstame rašto ir rašto kultūros reikšmę, o šiandien mintimis grįžtame prie ištakų, prie idėjų, kurios buvo įgyvendintos steigiant bibliotekas, mokyklas, kitas švietimo ir kultūros įstaigas. Daugelis lankytojų žino, kad ne tik knygos ir laikraščiai kaupiami bibliotekoje – mums reikšmingi ir įdomūs ir kiti dokumentai – fotografijos, laiškai, atsiminimai, rankraščiai ir t. t. – tai labai svarbi kraštotyrinio darbo dalis, kaip ir kita vaizdinė bei garsinė medžiaga – bibliotekoje veikianti fonoteka, meno skaitykla, asmeninė skulptoriaus profesoriaus Juozo Kėdainio biblioteka – visa tai mūsų bibliotekos fondai, kurie rūpestingai inventorinami, apskaitomi ir išduodami skaitytojams. Šiais jubiliejiniais metais mes ypač lauktume skaitytojų iniciatyvos pasidalinant savo turimais šaltiniais – laiškais, atsiminimais, fotografijomis iš mūsų krašto, mūsų miesto tolimesnės ar artimesnės praeities, susijusios tiek su gyventojais, tiek su pastatais, darbais ir kitais gyvenimo epizodais. Štai dabartinis mūsų pastatas mena daug įvairių kultūrinio gyvenimo akimirkų – čia veikė kultūros namai, muziejus, vyko koncertai, susirinkimai, šokiai ir t. t. Lauktume kupiškėnų pasidalinant fotografijomis iš renginių, kurie vyko kultūros namuose ar tuometinėje bibliotekoje, muziejuje – taip papildytume savo fondus ir galėtume pristatyti visuomenei pilnesnį savo miesto gyvenimo vaizdą įvairiais dešimtmečiais. Beje, šių metų kovo 31 dieną planuojame visus kupiškėnus pakviesti į atsisveikinimo su senuoju bibliotekos pastatu renginį ,,Naktis bibliotekoje" Atsisveikinsime su pastatu, dešimtmečius tarnavusiu kupiškėnams tam, kad po rekonstrukcijos sugrįžtume į visiškai atnaujintą. Tikėkimės darbai neužtruks.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Direktorius Algirdas Venckus

Papildoma informacija