Sausis

  1. Fotoblyksnis: fotografijų albumas. – 2015
  2. Kas bus kas: Lietuvos ateitis: asmenybės: [autobiografinis žinynas]. – 2016
  3. Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos: [straipsnių rinkinys]. – 2016
  4. Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės. – 2014
  5. Naktinis, Jonas. Rytinių baltų genčių judėjimas į vakarus: galima kupiškėnų tarmės kilmė: [istorijos skaitiniai]. – 2016
  6. Prie Nemunėlio Nr. 2 (2016): Lietuvos kultūros fondo Rokiškio rajono visuomeninės tarybos leidinys. – 2016
  7. Šerelytė, Renata. Žvaigždžių medžiaga: [romanas]. – 2016
  8. Šiaurietiški atsivėrimai Nr. 2 (41): krašto kultūros, istorijos laikraštis. – 2016
  9. Tamošaitis, Mindaugas. Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas. – 2016
  10. Tautodailės metraštis Nr. 31. – 2016