„Aš visur juodpėnietis“

4-IMG 5485

 

Nemesk tėvynės, mielas broli,
Nors ir vargingai gyveni.
Negeisk tos laimės, kur vilioja,
Kur rast už jūros ketini.
(autorius nežinomas)

 

Šeštadienį, vasario 18 d. pulkelis juodpėniečių susirinko į popietę „aš visur juodpėnietis" – skirtą išeivio Vlado Dubrindžio (1887–1883) 130-osioms gimimo metinėms paminėti. Bibliotekininkė Rita Liogienė apžvelgė V. Dubrindžio biografiją, jo išvykimą į Ameriką lėmusius faktus. Jis buvo labai šviesus žmogus, visiems sakydavęs esąs tikras juodpėnietis, emigracijoje daug prisidėjęs prie lietuvių kultūros centro „Milda" atidarymo ir veiklos, o taip pat prie laikraščio „Vilnis" leidybos, finansiškai rėmė įvairias lietuvių organizacijas.
Renginyje dalyvavusios giminaitės Laima Dubrindytė-Dimonienė ir Jūratė Dubrindytė-Paužuolienė papasakojo savo vaikystės prisiminimus apie retas dėdės viešnages gimtuosiuose Juodpėnuose ir ypatingus susitikimus, kai dėdės atvykimo proga, sukviesdavo visus giminaičius ir kaimynus. Taip pat Dubrindžių giminės atstovas Žydrūnas Vanagas apgailestavo, kad neteko matyti dėdės Vlado, bet iš pasakojimų susidaręs nuomonę, kad jis buvo paprastas, inteligentiškas, pasinėręs į Amerikos lietuvių reikalus, o taip pat besirūpinantis draugais ir giminaičiais.
Atsiminimais pasidalijo ir garbaus amžiaus kaimo gyventojai, pažinoję Dubrindžių šeimą: Eimutis Balys, Algimantas Mykolaitis, Elena ir Vanda Šimonytės – jų pasakojimas nukėlė mus į tuos laikus, kai V. Dubrindis, Amerikoje vadintas Walter Dubendris, viešėdavo Juodpėnų kaime, aplankydavo kaimo žmones, net sustodavo prie lauko darbininkių, dalyvaudavo kaimo renginiuose.
Kaip padėkos ženklas už atvykimą ir priminimas, kad svečių, kraštiečio, jubiliato giminaičių šaknys taip pat Juodpėnuose, įteikėme gėlių ir atvirukų su Juodpėnų kaimo vaizdais.
Prie arbatos puodelio ir Juodpėnų kaimo bendruomenės moterų keptų pyragų ilgai dar netilo kalbos, liejosi prisiminimai. Vartydami V. Dubrindžio vos pakeliamą iškarpų ir nuotraukų albumą, renginio dalyviai apgailestavo dėl nesibaigiančios šių dienų emigracijos bangos.

Juodpėnų padalinio vyresn. bibliotekininkė
Rita Liogienė

1-IMG 5473 5-IMG 5517
2-IMG 5474 3-IMG 5475 1