Vėl rašėme diktantą

1-klausomės

Lyg švarus, baltas popieriaus lapas, toks išaušo vasario 24-osios rytas. Rytas, kviečiantis visus lietuvių kalbos mylėtojus jau dešimtą kartą rašyti nacionalinį diktantą. Šios pilietinės akcijos tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, įrodyti sau ir kitiems, kad mokame taisyklingai rašyti savo gimtąja kalba.
Balti, kaip tas iškritęs sniegas, popieriaus lapai laukė diktanto dalyvių ir Palėvenėlės bibliotekoje. Prieš dešimtą valandą jų jau čia buvo lygiai dešimt. Drąsiausiai jautėsi jau trečią sykį šioje bibliotekoje diktantą rašysianti Euchrida Sipavičienė, o didžiausią iššūkį tądien patyrė jaunoji mama Vilė Leščinskienė, diktanto rašyti atėjusi su mažuoju sūneliu. Laimei, lyg nujausdamas įvykio svarbą, mažasis Vytenis saldžiai miegojo. Jaudinosi ir buvusios emigrantės Indrė ir Sandra, tik neseniai grįžusios į gimtąjį kaimą. Rimtis ir susikaupimas vyravo bibliotekoje tas 45 minutes, lyg per rimčiausią egzaminą, o nuskambėjus paskutiniam diktanto sakiniui, pasigirdo džiugūs palengvėjimo atodūsiai. Vieni diktanto dalyviai greit skubėjo į namus, kelios moterys dar aptarinėjo tekstą prie arbatos puodelio.
Visiems išsiskirsčius, bibliotekininkė suskaičiavo, kad per tris metus Palėvenėlėje nacionalinį diktantą rašė jau 21 dalyvis.


Palėvenėlės padalinio vyresn. bibliotekininkė Onutė Kručienė

4-rašom 5-Indrė
2-dar patikrinam 3-diktantas baigėsi