Aš turiu Tėvynę

1-2017-02-24 16.33.24

Seimas 2017-uosius paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais. Lietuvių kalbos komisija prašo rasti galimybių lietuvių bendruomenėse, mokyklose ir kt. 2017 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. surengti renginių (paskaitų, popiečių, diskusijų ir kt.), skirtų lietuvių kalbai ir jos sklaidai.
Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos.
Vasario 24 d., Rudilių bibliotekoje vyko literatūriniai skaitymai „Aš turiu Tėvynę", skirti Lietuvių kalbos dienų minėjimui. Renginio pradžioje visi giedojome Lietuvos himną „Tautišką giesmę". Įžanginiame žodyje bibliotekininkė papasakojo, kad lietuviai nuo seno brangino savo kalbą, daug ir sunkiai kovojo, kad ji išliktų (knygnešiai). Vasario 21-oji yra Tarptautinė gimtosios kalbos diena ir ta proga Lietuvių kalbos komisija kviečia lietuvių bendruomenes minėti lietuvių kalbos dienas.
Po to vyko literatūriniai skaitymai. Eilėraščius skaitė Fausta, Arina, Justina, Roberta, Samanta. Skambėjo šios eilės: J. Degutytė ,,Gimtoji kalba", Just. Marcinkevičius „Tai gražiai mane augino", J. Aistis „Lietuva", A. Matutis „Skambioji kalba", J. Nekrošius „Kaip surasti Lietuvą", V. Baltrėnas „Tai mano Lietuva", J. Lapašinskas ,,Lietuva", M. Vainilaitis ,,Nemunėlis", B. Brazdžionis ,,Man Lietuva – šešiolikta vasario". Po skaitymų, iš šių tekstų, buvo išrinkti gražiausi žodžiai, tai: Lietuva, saulelė, ačiū, žvangučiai, varpeliai, vieversėliai, šimtaaidį, Nemunėlis, lietutis, vinguriuoja ir kt.
Pabaigoje visi dainavome dainą „Aš turiu Tėvynę".

Vanda Ribokaitė
Rudilių padalinio vyresn. bibliotekininkė

2-2017-02-24 16.36.49 3-2017-02-24 16.37.10
4-2017-02-24 16.38.28 5-2017-02-24 16.39.42