Vasaris

 1. Autizmas; Kurtystė. 2016.
 2. Bajarkevičius T. Mažoji a: tekstų rinktinė. 2016
 3. Eizenštein S. Montažas. T.1. 2016.
 4. Kavolis V. Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje. – 2-oji papild. ir patais. laida.2016. (Academia)
 5. Kazlauskas A. Vilniaus gatvės gyvos: gidas po miesto periferiją. 2017.
 6. Kiš D. Boriso Davidovičiaus kapas: romanas. 2017.
 7. Klietkutė J. Pakutuvėnai: kaimo istorija. 2017.
 8. Kvietkauskas M. Uosto fuga: esė. 2016.
 9. Linksmos istorijos apie Tilį Ulenšpygelį, gimusį Braunšveigo žemėje. 2016. (Viduramžių biblioteka)
 10. Melnikas J. Dangaus valdovai: romanas. 2016.
 11. Palangos gintaro muziejus/sudaryt. R. Budrys. 2016.
 12. Platonas. Alkibijadas. 2016. (Opera Platonis)
 13. Platonas. Charmidas. 2016. (Opera Platonis)
 14. Queneau R. Stiliaus pratimai. 2016.
 15. Róžewicz T. Vanduo puodelyje: eilėraščių rinktinė. 2017.
 16. Sjón. Iš didžuvės nasrų: romanas. 2017.
 17. Švedas A. Irena Veisaitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus. 2016.
 18. Vainauskienė. Virgilijaus Noreikos dainavimo mokykla. 2016.
 19. Veiknys A. Laumių vaikas: eilėraščiai. 2016.
 20. Venclova T. Prarasto orumo beieškant: publicistikos straipsnių rinktinė. 2016.
 21. Zulonas P. Iš mano gyvenimo knygos. 2016. (Kupiškėnų biblioteka)
 22. Žumbakienė G. Senieji Lietuvos gėlių darželiai: kvapnūs, puošnūs, gydantys. 2016.