Maloni išvyka į Panevėžį

02-DSCF3293

Kovo 2 d. popietę Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko parodos „Dailininkui Kaziui Šimoniui – 130“ atidarymas. Originalūs, didelę vertę turintys dailininko kūriniai eksponuojami iš seniausio ir didžiausio šalyje Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių.

Kraštietis, Kupiškio rajono Starkonių kaime gimęs Kazys Šimonis (1887–1978) – savamokslis lietuvių dailininkas, tapytojas, grafikas, poetas, savo ilgo kūrybinio kelio metu sukūręs tapybos, grafikos darbų, iliustracijų knygoms, žurnalams. Dailininko kūryba tik iš pirmo žvilgsnio kiek primena M. K. Čiurlionio darbus – stilistiškai artima, tačiau turinio prasme ne tokia sudėtinga, lietuvių tautiniais motyvais paremta Kazio Šimonio kūryba buvo labai populiari tarpukario Lietuvoje, lieka ji populiari ir iki šiol, ypač tarp dailės kūrinių kolekcionierių.

Į jubiliejinę dailininko kūrybos darbų parodos atidarymą buvo pakviesti ir kupiškėnai: Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus su žmona Dalia, direktoriaus pavaduotoja Lina Matiukaitė, Kupiškio viešosios bibliotekos meno skyriaus darbuotojos ir kt.

Meras D. Bardauskas padėkojo panevėžiečiams už kupiškėno menininko K. Šimonio populiarinimą, publikavimą bei pakvietimą dalyvauti jo kūrybos darbų parodos atidaryme. Gyvendamas netoliese dailininko gimtinės, priminė, kad be Kazio Šimonio iš Starkonių kaimo, gretimame Migonių kaime gimė ir augo architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius, o taip pat netoli esančiame Karaliūniškio kaime – skulptorius Juozas Kėdainis. Stebėtinas sutapimas, primenantis meninį Bermudų trikampį.

Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius A. Venckus pasveikindamas panevėžiečius parodos atidarymo proga ir palinkėdamas tolesnio bendradarbiavimo, Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorei Rimai Maselytei padovanojo Kazio Šimonio iliustruoto 1930-ųjų metų „Vasario 16“ Šaulių Sąjungos leidinio viršelio kopiją.

A. Venckus taip pat pakalbėjo ir apie eksponuojamus paveikslus. K. Šimonį jis apibudino kaip stilistiškai dekoratyvų menininką, kurio kūriniai skirti relaksacijai, meditacijai tautinės savimonės interpretacijai ir lygino jį su didžiojo menininko M. K. Čiurlionio kūryba.

Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė R. Maselytė dėkojo už dalyvavimą parodos atidaryme kupiškėnams – merui D. Bardauskui, naujajam bibliotekos direktoriui A. Venckui ir taip pat jo pavaduotojai L. Matiukaitei. Rudenį palinkėjo vėl susitikti renginiuose Panevėžio viešojoje bibliotekoje, pristatant kupiškėnams savo kraštą.

Šioje nuorodoje – patraukli dailininko biografiją ir kūrybą pristatanti interneto svetainė, kurią paruošė Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Paroda veiks iki balandžio 30 d.

Vyresn. bibliotekininkė Regina Vilčinskienė

 

11-DSCF3302 14-DSCF3305 16-DSCF3310
17-DSCF3312 20-DSCF3318 21-DSCF3319
22-DSCF3320 23-DSCF3321 24-DSCF3322
01-DSCF3292 27-DSCF3327 29-DSCF3329
30-DSCF3333 32-DSCF3341 31-DSCF3334
34-DSCF3345 35-DSCF3347 36-DSCF3348
38-DSCF3351 39-DSCF3353 40-DSCF3354
 42-DSCF3358  43-DSCF3359  46-DSCF3363
46-DSCF3363