„Istorija gyva, kol prisimenam...“

4

2018 m. atkurtai Lietuvos valstybei sukaks šimtas metų. Sukaktį pažymės visa šalis, jubiliejus bus minimas visoje teritorijoje, nes valstybingumui ir jo apgynimui nusipelnė visi regionai. Šiai šventei norisi ruoštis jau dabar, vis atsigręžiant atgal, vis prisimenant savo šalies istoriją, tegu ir šimtmečiu matuojamą. Šventėme vasario 16-ąją, netoli ir kita svarbi data – kovo 11-oji. Kaip tik šiuo laikotarpiu, vasario 17 d., Noriūnų biblioteka pakvietė savo lankytojus į laisvalaikio centro salę, į renginį „Istorija gyva, kol prisimenam..." taip skatindama dar kartą atversti vieną iš skaudžiausių mūsų istorijos puslapių – pokario rezistencines kovas.
Istorija gyva, kol nepamiršom jos, kitaip ji bus įkalinta istorijos knygose, vadovėliuose, nugultose dulkių. Ir nesvarbu, kad dauguma iš mūsų nėra tų skaudžių istorinių įvykių liudininkai, kad dauguma žinom tik iš pasakojimų. Bet istorija gali būti neįtikėtinai artima, gyva ir regima, jeigu tik yra jai pasišventusių žmonių. Kupiškio muziejininkai, kultūros žmonės sumanė ir sukūrė dokumentinį – vaidybinį filmą apie Salamiesčio krašto partizanų vadą Albiną Tindžiulį – Dėdę. Tai filmo kūrėjų – Vilijos Morkūnaitės, Povilo Vireliūno, projekto vadovės Violetos Aleknienės triūso vaisius.
Po bibliotekininkės įžanginio žodžio projektą bei filmą trumpai pristatė Kupiškio kultūros centro režisierė Vilija Morkūnaitė. Visi susidomėję sekėme įvykius ekrane, stebėdami ne tik pateiktą dokumentinę medžiagą, bet ir meniškai įpintas suvaidintas istorines pokario partizanų buities, laisvalaikio, kovų scenas, vakaruškų, šventadienių pasibuvimų akimirkas.
Po filmo peržiūros renginio dalyviai toliau klausėmės vaizdingo režisierės Vilijos pasakojimo apie darbą, kurį teko atlikti visai kūrybinei komandai ir čia tykojusius sunkumus, norint scenoms suteikt kuo daugiau autentiškumo, prisiminti ir smagūs nutikimai.
Susitikimą muzikiniu kūriniu užbaigė puiki mažoji Noriūnų muzikantė Olivija Janeliūnaitė.
Greit prabėgo renginiui skirtas laikas, bet nenorėdami paleisti svečių, pakvietėme dar kiek paviešėti laisvalaikio centre, sušilti bei prie arbatos puodelio jaukiai pasišnekučiuoti.

Noriūnų padalinio vyresn. bibliotekininkė Irena Gasparonienė

3 1 2