Kai knygas draudė

knygnesys

Kovo 16-oji oficialiai paskelbta – Knygnešių diena, ji sutampa su vieno iš žymiausių knygnešių – Jurgio Bielinio – gimtadieniu.
1864 m. Vilniaus generalgubernatorius Muravjovas išleido įsakymą draudžiantį mokykloje vartoti vadovėlius, parašytus lietuviškomis raidėmis. Tačiau lietuviai tam priešinosi. Jie norėjo ne tik kalbėti, bet ir skaityti lietuviškai. Iš Vilniaus išguita lietuvių spauda buvo pradėta spausdinti Mažojoje Lietuvoje – Ragainėje, Tilžėje, Klaipėdoje. Iš ten prasidėjo nelegalus gabenimas į Lietuvą ir platinimas. Tai darė knygnešiai. Knygnešys tapo visos kovos dėl lietuviškos spaudos simboliu. Manoma, kad per 40 spaudos draudimo metų, taip kovoti dėl lietuviškos spaudos išėjo 2000 knygnešių. Jie ir atlaikė carinės žandarmerijos, policijos, pasienio kariuomenės puolimą prieš lietuvišką knygą ir žodį. Lietuvių tauta – vienintelė, turinti žodį „knygnešys".
Kovo 15 dieną vykusiame renginyje apie knygnešius dalyvavo P. Matulionio progimnazijos 6a klasės mokiniai su mokytoja Daiva Kučinskiene.
Vaikų literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė R. Vasiliauskienė susirinkusiems pasakojo apie knygnešių veiklą Kupiškio krašte, supažindino su žmonėmis, kurie platino lietuviškas knygas, laikraščius bei žurnalus. Kupiškio krašte priskaičiuojama virš 50 knygnešių, tiek pat jų tarpininkų. Moksleiviai sužinojo, kaip buvo slepiama ir vėliau išplatinama spauda, knygos.
1904 metais gegužės 7 dieną spaudos draudimas buvo panaikintas. Kilnus ir garbingas knygnešių gadynės kelias nuėjęs praeitin – tai svarbus istorinis mūsų tautai laikotarpis.
Gaila, kad dėl techninių trukdžių nepavyko iki galo parodyti filmo „Knygnešys".

Vaikų literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Romualda Vasiliauskienė

4-20170315 132951 2-20170315 131728 1-20170315 131700

5-20170315 133005