Rudiliuose minėta Knygnešio diena

1-2017-03-16 17.06.03

 

Kovo 16 dieną Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas.

Po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti knygas lietuvių kalba. Nuo 1864 m. visos knygos turėjo būti leidžiamos rusišku raidynu. Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi. Iš pradžių už slaptų knygų skaitymą buvo skiriamos nedidelės bausmės, kurias numatė rusų įstatymai. Vėliau, kai buvo pradėti leisti laikraščiai ir prasidėjo griežta agitacija prieš valdžios rusinamąsias priemones, slaptųjų raštų priežiūra buvo pavesta administracijos organams. Jiems buvo suteikta teisė bausti nusikaltėlius, konfiskuoti bei deginti raštus. Daug narsių vyrų žuvo Lietuvos pasieniuose, kiti buvo kankinami kalėjimuose ar tremiami į Sibirą.

2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų.

Rudilių bibliotekoje minėta Knygnešio diena. Medijos pagalba žiūrėtas režisieriaus Jono Trukano filmas ,,Knygnešys“. Po to mokiniai atsakinėjo testo klausimus ,,Knygnešystė – Lietuvos istorijos fenomenas“. Geriausiai sekėsi Robertai, Meirūnei, Faustai, Arinai. Po testo žaisti elektroniniai žaidimai ,,Knygnešiai“, ,,Labirintas“.

Knyga neša žinią, žinia neša meilę Tėvynei, meilė Tėvynei neša Laisvę.

 

Vanda Ribokaitė
Rudilių padalinio vyresn. bibliotekininkė

 

2-2017-03-16 17.08.04 4-2017-03-16 17.40.08 3-2017-03-16 17.18.04