Naktis bibliotekoje

Pastatai, panašiai kaip žmonės, turi savo biografiją: jie gimsta, pasiekia brandą, pasensta ir.... miršta. Kupiškio viešoji biblioteka, šiais metais švenčianti savo 80-metį, įsikūrusi pačiame miesto centre, istoriniame sinagogos pastate gyvuoja paskutinius mėnesius – netrukus bus pratęsti pastato rekonstrukcijos darbai. Prieš išsikeliant į laikinas patalpas, o šį atiduodant statybininkų valiai, bibliotekininkai sumanė ir kovo 31-ąją į atsisveikinimo su pastatu vakarą pakvietė čia dirbusius kultūros namų, muziejaus ir bibliotekos darbuotojus, įvairaus amžiaus lankytojus bei kitus susidomėjusius miestelėnus.
Patekti į renginį kainavo nei daug, nei mažai – tiesiog šypseną. Bilietus tikrino ir antspaudu su kovo 31 dienos data žymėjo „kasininkė" Danutė... Panašiai, kaip prieš kelis dešimtmečius kultūros namuose bilietus pardavinėdavusi kasininkė Julytė, likusi daugelio kupiškėnų atmintyje. Atėjusieji turėjo laiko ne tik apsižvalgyti, bet ir čia pat fojė pastatytoje lentoje brūkštelėti linkėjimą ar pageidavimą bibliotekai.
Parodų salėje renginio dalyvius daina, šokiu ir eilėmis pasveikino jaunosios bibliotekos lankytojos. Bibliotekos direktorius Algirdas Venckus, pristatęs svečius – Lietuvos Respublikos Seimo narį Joną Jarutį, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėją Jurgitą Trifeldienę bei šio skyriaus vyriausią specialistę Ireną Mockuvienę bei renginio pagalbininkus, pažymėjo, kad šis pastatas neatsiejamas nuo miestelio aplinkos, o jo likimas glaudžiai susijęs su čia gyvenusių ir dirbusių žmonių likimais. Šiuos žodžius patvirtino demonstruotos skaidrės, kuriose šmėžavo miestelio prieškario vaizdai, sinagogos pastatas (pagal išlikusius inventorizacijos aktus pastatytas ar rekonstruotas 1901 metais), gydytojo Ipolito Franckevičiaus sodinti medeliai, Mikalinos Glemžaitės tautinių drabužių kolekcija, elektrinė, šventinamas kooperatyvo pastatas, Kupiškio gimnazija, vėjo malūnai, kurių, pasak rašytojo Alekso Baltrūno, buvę net šeši, o arbatinių – apie dvidešimt... Gausiai čia gyvenusių žydų buitį bei papročius iliustravo Laimutės Kliopkinienės perskaityta ištrauka iš Alekso Baltrūno vaikystės dienų apysakos „Pavasaris – ruduo". Direktorius, komentuodamas nuotraukas, priminė ir internetinį puslapį Kupishok, kurį sukūrė žydų išeiviai iš Kupiškio.
1951 metais sinagogos pastatas įgauna dabartinį vaizdą, čia įsikuria trys kultūros įstaigos po vienu stogu: kultūros namai ir biblioteka, o nuo 1962 metų ir kraštotyros muziejus. Pakalbintas ilgametis buvęs rajono kultūros skyriaus vedėjas Algimantas Jasaitis, pasodintas į „šiltąją" prisiminimų kėdę, sakė, kad sinagogos pastato rekonstrukcijos autorystė priskiriama to meto vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojui Silickui, kuris paruošęs projektą ir vadovavęs darbams. Žinant, kad to meto vadovai turėdavo menką išsilavinimą, nuveikti tikrai reikšmingi darbai. Prisimintas ir žmonių pasakojimas apie žydų paslėptą ir remonto metu sinagogoje rastą lobį ir jį radusių darbininkų tragiškus likimus.
Demonstruotose skaidrėse išvydome ir vėlesnių dešimtmečių kultūrinio gyvenimo realijas, kultūros darbuotojų portretus, kultūrininkų kasdienybę ir šventes. 1983 metų pabaigoje išsikėlus kultūros namams, o 1984 metų pradžioje – muziejui, biblioteka liko viena visame buvusios sinagogos pastate. Paskutinėje skaidrėje tarsi vizija pademonstruotas būsimos, jau rekonstruotos, bibliotekos vaizdas, palydėtas atsidūsėjimu: po kelių metų tai taps realybe...
Tam, kad visi geriau suprastų, kas, kur, kada ir kaip dirbo, surengta ekskursija po biblioteką. Tai ir buvo skelbime pažymėtas intriguojantis „magiškas senojo pastato laiptų girgždesys", kurį pajusti pasivaikščiojant po pastatą buvo pakviesti renginio dalyviai. Ekskursiją vedė šiame pastate dirbę kultūros namų darbuotojai Kazys Stančikas ir Laimutė Bernadickienė. Prie kiekvieno kabineto pritvirtinti užrašai bei nuotraukos liudijo ir priminė įvairiais dešimtmečiais čia dirbusius kultūros namų, muziejaus ir bibliotekos darbuotojų pavardes bei turėtas pareigybes. Parodų salėje veikusi fotografijų paroda „Susitikimų akimirkos", skirta bibliotekos 80-mečiui, priminė svarbesnius bibliotekos renginius bei žymius žmones, viešėjusius bibliotekoje, o II-ojo aukšto koridoriuje ir laiptinėje eksponuojama paroda „Kupiškis ir jo kultūrinė aplinka. Prabėgę dešimtmečiai" bylojo be žodžių... Virtualią parodą „Po vienu stogu: kultūros namai, biblioteka, muziejus" galima peržiūrėti bibliotekos interneto svetainėje. Parodose eksponuojamos fotografijos iš Kupiškio viešosios bibliotekos ir etnografijos muziejaus fondų, bibliotekoje saugomo Juozo Kraujūno fotografijų fondo, asmeninių A. Jasaičio, K. Stančiko, Eugenijos Urbonienės, Prano Jankausko, L. Bernadickienės, Dianos Aleknienės ir kitų kupiškėnų asmeninių albumų.
Nakties renginį pratęsė nuostabus koncertas, vykęs kitoje bibliotekos erdvėje – jau 2016 metais pradėtos rekonstruoti renginių salės balkone ir scenos antrame aukšte, tiesiog ant neseniai išlieto betono. Saloninės muzikos programą „Pasiklydę dvaro šešėliuose" atliko trio „Giocoso": Raimonda Janutėnaitė (mecosopranas), Viktorija Zabrodaitė (fleita), Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas). Viešnios sakė, kad programa gimė tais metais, kai Lietuva šventė Mykolo Kleopo Oginskio 250 metų jubiliejų. Skambėjo Frederiko Šopeno, M. K. Oginskio dainos, kita XIX amžiaus Europos kompozitorių vokalinė ir instrumentinė muzika. Kaip ypatingas atsisveikinimo su pastatu akcentas, žvakių šviesoje nuvilnijo nostalgiškasis Oginskio polonezas „Atsisveikinimas su tėvyne".
Atsikvėpę prie kavos ir užkandžių stalų, pasiklausę Kupiškio meno mokyklos jaunųjų fleitininkių atliekamų melodijų, toje pačioje scenoje stebėjome Kupiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos, vadovaujamos Vilijos Morkūnaitės, programą „Teatriniai dalykėliai". Jaunuoliai nuotaikingai inscenizavo ištraukas iš knygų – Astridos Lindgren „Mijo, mano Mijo" ir Džeromo Selindžerio „Rugiuose prie bedugnės". Biblioteka jau vėl laukia pasirodant statybininkų iš UAB „Infes", todėl scenoje netikėtai pasirodė ir „statybininkas" Ričardas, neva ieškantis čia paliktų darbo įrankių, suspėdamas žiūrovus informuoti, kad darbų jau įsisavinta už 100 tūkst. eurų.
Paskutinė renginio dalis vėl vyko ten, kur ir prasidėjo – parodų salėje, kuri kažkada buvo ir kultūros namų šokių salė. Čia poros susipažindavo, kai kas vėliau ir susituokdavo. Į „šiltą" prisiminimų kėdę atsisėdęs Alfredas Buška prisiminė, kaip 1963 metais baigęs Panevėžio muzikos technikumą, atvyko dirbti į Kupiškį ir grodavo šokiuose, poilsio vakaruose. Jam ir Gintautui Vaitoniui užgrojus valsą „Švelnus vėjelis", kelios poros tuoj pasileido šokti – visai kaip kadaise, prieš dešimtmečius. Prisiminimais dalijosi tautodailininkas Vytautas Jasinskas, buvusi bibliotekos, vėliau kultūros namų darbuotoja Vanda Samulionienė, Kazys Stančikas, buvęs chorvedys Pranas Jankauskas. Žodinį linkėjimą per direktoriaus pavaduotoją Liną Matiukaitę perdavė buvusi bibliotekos direktorė Danguolė Tamulevičienė.
Daugelį metų po bibliotekos stogu gyvuoja rajono literatų klubas „Lėvens balsai", kurio nariai buvo ir yra aktyvūs bibliotekos skaitytojai bei renginių dalyviai. Čia pat surengti literatūriniai ekspromtai: savo eiles skaitė Regina Baltrūnienė, Milda Narmontienė, Eleonora Milda Vaižmužienė, Elena Varnienė. Buvo ir muzikinė mįslė, ir loterija, ir kitokių smagių akimirkų. Pabaigoje Edvardas Kareiva, padedant A. Buškai ir G. Vaitoniui sutrenkė smagią „Edvardo polką", vėl išjudinusią šokėjus.
Už smagų renginį, šiltą vakarą, gražų bendradarbiavimą ir jaukių prisiminimų puokštę, linkėdami sėkmės, bibliotekininkams dėkojo Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė, etnografijos muziejaus specialistė Aušra Jonušytė, kultūros centro direktorė ir buvusi kolegė Jolita Janušonienė. Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Lina Matiukaitė padėkojo visiems, pasidalinusiems nuotraukomis, prisiminimais ar patarimais, bibliotekos lankytojams, buvusioms kolegėms, taip pat ir visiems bibliotekos darbuotojams, pasidalinusiems šventės rengimo darbais. Biblioteka yra ne tik kultūros, bet ir švietimo įstaiga, todėl ilgam prisiminimui svečiams ir programos dalyviams kaip simboliai įteikti originalūs suvenyrai: degtukų dėžutės ir suvenyrinės lentos iš bibliotekos palėpės su dabartiniu Kupiškio viešosios bibliotekos pastato atvaizdu.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Janina Širvinskienė

04- DSC0026 01- DSC0020 07-P3310485 01-P3310425 01-DSCF0250
03-DSCF0252 02-DSCF0251 04-DSCF0253 03-015
02-012 04-021 02-P3310427 01-006
 06-P3310480 07-DSCF0257 
 14-DSCF0299 13-DSCF0298
 08-028
 09- DSC0039  22- DSC0078  10- DSC0041 11- DSC0046 
12-DSCF0295 12-P3310556 12- DSC0049 10-030
 14- DSC0053 15- DSC0055 16- DSC0056 18- DSC0062
19-DSCF0329 19-P3310615 19- DSC0067 20-P3310641
20- DSC0073 21-P3310645 21- DSC0074 22-064
23-P3310686 23- DSC0083 24-P3310708
 25-072  25-DSCF0350  26-DSCF0353  26-P3310765
27-DSCF0354 27-P3310770 28-P3310780 29-078
29- DSC0103  30-DSCF0380  30- DSC0106  32-086
32- DSC0123 33- DSC0132 42- DSC0176 36-098 40-108
46- DSC0191 50-133 51-134 54-147
65-178 72-201 76-213 79-222
83-237