„Protų mūšis“ Rudilių bibliotekoje

1-2017-03-31 17.04.35

Kovo 31 dieną į Rudilių biblioteką rinkosi bendruomeninių šeimos namų ,,Tėvų klubas". Čia buvo organizuotas ,,Protų mūšis", kurį rengė Rudilių bendruomeninių šeimos namų ir Rudilių bibliotekos darbuotojai. Klausimai konkursui buvo paruošti iš Pauliaus Ambrazevičiaus knygos ,,Protų dvikova" ir kt. šaltinių. Susibūrusios 3 komandos išsirinko pavadinimus: ,,Ketvertas", ,,Rudilietės" ir ,,Šaunuolės". ,,Protų mūšis" organizuotas iš dviejų dalių: ,,Bendrieji klausimai" ir kryžiažodžio ,,Kambarinės gėlės" sprendimo. Pirmoje dalyje, iš 25 klausimų, daugiausia atsakymų pateikė komanda ,,Šaunuolės". Antroje dalyje geras žinias pademonstravo visos komandos, iš 15 užduočių surinkusios po 12–13 taškų.
Laimėjusi komanda ir kitos komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais.

Vanda Ribokaitė
Rudilių padalinio vyresn. bibliotekininkė

Regina Šimėnienė
Rudilių Bendruomeninių šeimos namų moderatorė

2-2017-03-31 17.05.19