Naujų leidinių sutiktuvės

pagrindine

 

Gegužės 5 d. Kupiškio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyti du nauji leidiniai: Petro Zulono knyga „Iš mano gyvenimo knygos" bei kultūros ir istorijos almanachas „Kupiškis. 2016".
Renginys vyko prasmingos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse. Susirinko labai daug kupiškėnų, atvyko svečių iš visos Lietuvos – iš Žemaitijos, Suvalkijos, Vilniaus, ir žinoma, iš Kupiškio.
Pirmiausia buvo pristatyta kupiškėno P. Zulono, gimusio 1921 m. Daukučių kaime, atsiminimų knyga „Iš mano gyvenimo knygos". Tai jau 15-asis serijos „Kupiškėnų biblioteka" leidinys, kurį sudarė ir išleido puikiai visiems žinomas kupiškėnas, dailėtyrininkas Vidmantas Jankauskas. 1987–1999 m. rašytuose atsiminimuose ne tik autoriaus gyvenimo istorija, bet ir visos Zulonų giminės, kilusios, kaip istorikas Alvydas Totoris teigė, iš Kėginių kaimo, užrašyti pasakojimai. A. Totoris trumpai supažindino su šios giminės kilmės istorija.
Į renginį pats P. Zulonas dėl sveikatos ir garbaus amžiaus atvykti nebegalėjo, todėl jo knygą pristatė kiti prie jos išleidimo prisidėję žmonės. V. Jankauskas jau ankščiau žinojęs apie P. Zulono „Kupiškėnų mintyse" publikuojamus atsiminimus, todėl kilo mintis juos visus sudėti į vieną vietą ir išleisti knygą.
Kalbos redaktorius Algirdas Petrulis atsiminimų knygą, kuri galėtų būti ir krašto istorijos vadovėliu, pristatė kaip labai informatyvią, pažintinę, parašytą lengvai, žaismingai ir intriguojančiai, apimančią XIX a. pabaigos–XX a. pr. laikotarpį.
Iš Plungės atvykusi P. Zulono dukra Nijolė Jackūnienė neslėpė džiaugsmo tėvelio pomėgiu rašyti, begaliniu noru bendrauti su žmonėmis. Jis buvo labai geras pasakorius, sklandžiai kalbėjo ir rašė. Brolis Feliksas Zulonas knygą įvertino, kaip prisiminimų lobį ateinančioms kartoms.
Antroje renginio dalyje buvo pristatytas naujausias, 14-asis almanacho „Kupiškis. 2016" numeris. Renginio vedėja Lina Matiukaitė V. Jankauską ir A. Totorį pripažino labiausiai nusipelniusius ir dirbančius Kupiškio krašto istrojai žmones, kurių dėka nuo 2003-iųjų metų kasmet leidžiamas šis leidinys. Dailėtyrininkui, žurnalistui V. Jankauskui kovo mėnesį įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai". Jo visuomeninė veikla įvertinta nominacijoje už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Šiuo įvertinimu džiaugėsi ir kupiškėnai, kurie negailėdami aplodismentų bei gražių žodžių pasveikino savo kraštietį.
Šiame almanacho numeryje daug vertingų, išsamių, įvairiausiomis temomis parašytų straipsnių. Daugiausia – apie Skapiškio kraštą. Renginyje dalyvavo ir savo publikacijas pristatė jų autoriai: V. Jankauskas, A. Totoris, Violeta Aleknienė, Aušra Jonušytė, Genovaitė Koriznienė, Vidmantas Markevičius, leidinio redaktorė Danguolė Gudienė.
Visiems svečiams viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus įteikė autentiškas lenteles su senuoju bibliotekos pastato atvaizdu.
Dėkojame Kupiškio meno mokyklos mokinėms Ernestai Knizikevičiūtei ir Dominykai Malinauskaitei, mokytojui Vytautui Muliarčikui, Kupiškio kultūros centro Salamiesčio padalinio kultūrinės veiklos vadybininkui Almantui Totoriui už muzikinius kūrinius, ir visiems kupiškėnams už dalyvavimą dviejų prasmingų ir brandžių leidinių pristatyme.


Vyresn. bibliotekininkė Regina Vilčinskienė

30-DSCF4133 01-DSCF4063 04-DSCF4070
03-DSCF4067 06-DSCF4072 16-DSCF4091
08-DSCF4074 09-DSCF4075 11-DSCF4078
12-DSCF4079 13-DSCF4083 14-DSCF4086
15-DSCF4088 17-DSCF4093 18-DSCF4096
23-DSCF4115 20-DSCF4104 21-DSCF4110
26-DSCF4119 19-DSCF4100 27-DSCF4124
29-DSCF4132 25-DSCF4117  28-DSCF4128
31-DSCF4134 33-DSCF4138 35-DSCF4143
34-DSCF4142 36-DSCF4146 37-DSCF4152
38-DSCF4155 40-DSCF4154 39-DSCF4156
 43-DSCF4163  44-DSCF4164  45-DSCF4166
50-DSCF4173 49-DSCF4171 52-DSCF4177
 55-DSCF4180  59-DSCF4187 53-DSCF4178
54-DSCF4179 58-DSCF4185 57-DSCF4184

61-DSCF4191