Muzikos ir poezijos popietė „Visos gėlės Tau, Mama“

01-20170504 140139

MAMA pats brangiausias mums žmogus. Į žodį MAMA telpa visas pasaulis. Be jos neįmanoma įsivaizduoti gyvenimo, nuo jos prasideda mūsų kelias.
Gegužės 4 d. Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinyje vyko muzikos ir poezijos popietė „Visos gėlės Tau, Mama". Renginio metu buvo pagerbtos mamos ir močiutės. Renginį pradėjo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šepetos padalinio vyresn. bibliotekininkė Neringa Paukštienė su žodžiais, skirtais mylimoms mamoms ir taip pat pristatė renginio viešnią – poetę Birutę Jasinskienę. Popietę, su muzikine programa, tęsė Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinio muzikos būrelio ,,Muzikinė vaivorykštė" dainininkės bei Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos moksleivės, vadovaujamos muzikos mokytojos/būrelio vadovės Vaivos Mališauskienės. Jausmingos dainos ne vienai mamai, močiutei spaudė širdį, primindamos jų mylimus vaikus, kuriuos atrodo taip neseniai glaudė prie krūtinės, o šiandien daugelio vaikai jau turi savo šeimas.
Ne mažiau jausminga buvo ir antroji popietės dalis. Viešnia – poetė B. Jasinskienė skaitė savo eiles, skirtas mamai. Taip pat pristatė savo trečiąją eilėraščių knygą „Bėgantis laikas". Poetė džiaugėsi, kad visos jos knygos buvo pristatytos Šepetos skaitytojams, taip pat džiaugėsi šiltomis akimirkomis, praleistomis su savo ištikimomis skaitytojomis – LŪD Šepetos skyriumi ,,Skalsa", kuriam vadovauja Gražutė Valaitienė bei buvusia Šepetos bibliotekininke Vilija Paukštiene.
Muzikos ir poezijos popietę „Visos gėlės Tau, Mama" vainikavo Neringos Paukštienės dovanotos gėlės popietėje dalyvavusioms mamoms ir močiutėms.
Popietę rengė Kupiškio r. sav. viešosios bibliotekos ir kultūros centro Šepetos padaliniai.

Šepetos padalinio vyresn. bibliotekininkė Neringa Paukštienė

02-20170504 140214 03-20170504 140813 04-20170504 141301
06-20170504 142440 05-20170504 142235 07-20170504 142505
08-20170504 142524 10-20170504 150423 09-20170504 143442