Palikti namai...

1-2017-06-14 10.25.28

Šiemet minėjome jau 76-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.
Tarptautinė komisija kartu su kitomis institucijomis, kaip ir kasmet, inicijuoja Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos minėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose bei kitose švietimo institucijose.
Šiais metais siūloma Gedulo ir vilties dieną paminėti pilietine iniciatyva „Palikti namai...".
Ruošiantis šiam minėjimui siūlyta skaityti, analizuoti buvusių tremtinių atsiminimus ir sukurti namų maketus, kurie primintų XX a. viduryje Lietuvos kaimo, miestelio vaizdus.
Birželio 14 dieną, minint šią atmintiną datą, Rudilių bibliotekoje visi skaitytojai buvo vaišinami Duona ir organizuotas renginys Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Pradžioje, pasinaudojant rekomendacijomis, vaikai darė namo maketą. Po to Meirūnė ir Ugnė skaitė ištraukas iš: Prano Grybausko prisiminimų knygos ,,Likimo smūgiai ir dovanos", Aldonos Raklevičiūtės pasakojimo ,,Laiškai ant beržo tošies" ir Aleksandro Mikutavičiaus knygos ,,Ilgesys". Pagamintas namas iliustravo tai, apie ką pasakoja išgyvenusių tremtį tekstai. Po skaitymų analizavome tekstus, atkreipiant dėmesį į jausmus, emocijas, kurias patyrė žmonės prievarta išvežami iš savo gimtųjų namų; aptarėme temą – kodėl žmogui labai svarbu turėti namus, kodėl „prisirišame" prie savo namo, buto, rajono, kaimo, miesto bei ką reiškia žmogui netekti savo namų.
Skleidžiant tremtinių, politinių kalinių atsiminimus, saugoma istorinė atmintis, puoselėjama meilė Tėvynei.


Vanda Ribokaitė
Rudilių padalinio vyresn. bibliotekininkė

1-2017-06-14 10.25.28 2-2017-06-14 14.45.52 4-2017-06-14 14.55.21
5-2017-06-14 15.34.21 6-2017-06-14 15.52.13 3-2017-06-14 14.55.11