Skaitmeninimas Kupiškio viešojoje bibliotekoje

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įtraukė į skaitmeninimo veiklas ir apskrities viešąsias bibliotekas, kurių fonduose saugomi įvairaus pobūdžio rankraštiniai dokumentai: spaudiniai, žymių žmonių kūrybinės veiklos dokumentai, ikonografija. Suskaitmeninti kultūros paveldo ištekliai taps prieinami vartotojams ir suteiks jiems galimybes susipažinti su jais virtualioje erdvėje.


2017 m. suskaitmeninti dokumentai bus viešinami Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje http://kupiskiovb.lt/ bei svetainėje http://ekultura.lt/library/.
2017 m. vasario mėnesį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos Regioniniame skaitmeninimo skyriuje suskaitmenino 17 pavadinimų dokumentų, 290 vaizdų. Daugiausia tai fotografijos su Kupiškio miesto istorijos ir architektūros paminklais, žymiais žmonėmis, vertingais kraštotyros darbais iki 1940 m.
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje saugomi rankraštiniai dokumentai, didžiausią susidomėjimą kelianti krašto kultūros paveldo dalis, taps prieinama virtualioje erdvėje.

Vyresn. bibliografė Jolita Pipynienė

Papildoma informacija