Rudilių biblioteka jau turi krėslą

Krėslas2017-07-17 21.11.19

Rudilių padalinys irgi turi krėslą. Jį padovanojo Giedrė ir Rolandas Zaborskiai. Šie rėmėjai bibliotekai dar yra dovanoję 16 populiarių Aleksandro Diuma knygų.

Eleonora Milda Vaižmužienė irgi sutiko būti Rudilių padalinio globėja. Neseniai lentynas papildė jos dovanotos knygos, iš kurių viena – savo kūrybos. Taip pat biblioteka pasipuošė jos įteiktu, pačios tapytu paveikslu „Brandumas“. Ši talentinga kraštietė liepos mėnesį padėjo pravesti renginį „Atkočiškių kraštas – mano gimtinė“.

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir globėjai už paramą ir pagalbą Rudilių bibliotekai ir bendruomenei. 

 

RemėjuKampelis2017-07-17 21.15.58 RėmėjuKnygos2017-07-17 21.15.18

 

 

Rudilių padalinio vyresn. bibliotekininkė

Vanda Ribokaitė

Papildoma informacija