Atkočiškių kraštas – mano gimtinė

5-9185

Kur būtum ir kur nukeliautum, mus lydi gimtinės ilgesys. Svetur sutikti savo krašto žmonės tampa tarsi giminės. Kraštiečių susitikimas – tai sugrįžimas į vaikystę, žvilgsnis į praeitį bei laiko tėkmės pajautimas.
Liepos 8 dieną kelių aplinkinių kaimų: Atkočiškių, Bitaičio, Juozapavos, Kikildžių, Morkūniškio, Padeksnio, Paliepės, Plačeniškių ir Šatiliškio kaimų gyventojai atvyko iš visos Lietuvos į kraštiečių susitikimą. Po Šv. Mišių Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje ir akmens – kaimo kryžiaus atidengimo Atkočiškių kaime bei atsigėrus tėviškės šulinio vandens – šventės tęsinys vyko Rudilių Jono Laužiko daugiafunkciame centre. Svečius prie durų pasitiko muzikantai, vadovaujami kraštiečio Jono Ragausko. Apžiūrėję fotonuotraukų stendus, visi rinkosi į aktų salę. Ją puošė Onos Tušlienės tapybos darbai, austos juostos bei Eleonoros Mildos Vaižmužienės piešiniai.
Renginį vedė Virginija Vitienė. E. M. Vaižmužienė deklamavo savo kūrybos eiles apie gimtinę, tėviškę. Bibliotekininkė skaitė informaciją iš „Kupiškėnų enciklopedijos". Kraštietė mokytoja Genovaitė Šimėnė kupiškėnų tarme perteikė savo mamos Marijos pasakojimą apie Atkočiškių kraštą, užrašytą 2002 metais. Pasakojimo metu buvo rodomos skaidrės. Koncertavo moterų ansamblis „Prie Kupos", taip pat Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyriaus romansų grupė „Romantikai", kurią atvežė kraštietis Alfredas Matulionis.
Anksčiau kaime gerbiami žmonės buvo kunigas, mokytojas ir gydytojas, todėl čia – tęsiant šią tradiciją – padėkota ir pasveikinti šie žmonės, apjuosiant tautinėmis juostomis, tai: kanauninkas Vladas Rabašauskas, mokytoja – Zinaida Petrulytė ir felčerė Stanislava Žeimienė. Nepamiršti bei pasveikinti jauniausias bei vyriausieji gyventojai.
Šį susitikimą organizavo Atkočiškių bendruomenė. Susibūrimui talkino ir Rudilių bibliotekos darbuotoja, nes bibliotekininkė kilusi iš šios vietovės.

Vanda Ribokaitė
Rudilių padalinio vyresn. bibliotekininkė

1-9157 2-9165
 4-9175   3-9171 6-2017-07-17 11.11.55