Išrinkime šimtmečio kupiškėnus

6-SAM 9184

Kupiškio viešoji biblioteka kartu su partneriais įgyvendina Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą projektą „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje", kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, remia Kupiškio rajono savivaldybė. Viena iš projekto veiklų – Šimtmečio kupiškėnų rinkimai, kurie prasidėjo rugsėjo 9 d. Balsavimas vyks iki rugsėjo 24d.
Rugsėjo 12 d. šį projektą Virbališkių bibliotekoje pristatė jo vadovė, Kupiškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Lina Matiukaitė. Ji pateikė kupiškėnų sąrašą ir demonstravo skaidres „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje", paaiškino kaip veikia totalizatorius „Kupiškėnų minčių" interneto svetainėje, bei Kupiškio savivaldybės puslapyje. Bibliotekos lankytojai turėjo galimybę dar kartą prisiminti nusipelniusius, 1918–2017 metais Kupiškio krašto, tuo pačiu ir Lietuvos, istoriją kūrusius ir kuriančius, žmones. Daug žymių kupiškėnų yra gimę ir mūsų krašte Virbališkiuose, Laukminiškiuose, Jutkonyse, kurie įminė ryškius pėdsakus Kupiškio krašto ir Lietuvos valstybės istorijoje. Balsuojant yra galimybė pasiūlyti ir savo numatytą kandidatą.
Visus norinčius balsuoti mielai konsultuos bibliotekos darbuotojos Lidija Mačiulienė ir Laima Čejauskienė. Visi susirinkusieji dėkoja L. Matiukaitei už įdomų ir išsamų projekto „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje" pristatymą.
Kviečiame aktyviai dalyvauti rinkimuose ir padėti išrinkti įtakingiausius ir labiausiai Kupiškio kraštui ir Lietuvai nusipelniusius šimtmečio kupiškėnus.

Muziejininkė Jolanta Knizikevičienė

1-SAM 9172 2-SAM 9178 3-SAM 9180
100 4-SAM 9181   kopija Balsuokime