Kupiškio krašto istorija žemėlapyje

100

 

2018 m. vasario 16 d. švęsime 100-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Šiam jubiliejui dedikuojama gausybė įvairaus pobūdžio renginių, kurių maratonas prasidėjo jau praėjusiais metais.


Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyrius 2017 m. vasario mėnesį Lietuvos kultūros tarybai teikė paraišką „Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis", skirtą atminties institucijų inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo programai. Gautas finansavimas 2800 Eur.
Projektas skirtas Kupiškio krašto kultūros paveldui ir etnokultūros sklaidai, inovatyvių technologijų taikymui išsaugant krašto istorines vertybes. Kuriamas krašto žemėlapis, kurio pagrindas – autentiški pasakojimai apie istorinius objektus ar įvykius, žymius žmones, vietovardžius, piliakalnius, nykstančius kaimus.
Greta Kupiškio viešosios bibliotekos persikėlimo į kitas patalpas darbų, buvo pradėtos vykdyti projekto veiklos: prie bibliotekos suburta vaikų ir jaunimo kraštotyros stovykla, kurios metu keliauta po istorines rajono vietas, nufilmuoti pasakojimai apie Palėvenės bažnyčią ir vienuolyną, Komarų dvarą, Adomo Petrausko muziejų, Veronikos Šleivytės galeriją, Skapiškio varpinę ir Blaivybės paminklą.
Dėkingi projekto savanoriams-kraštotyrininkams, kurie nesavanaudiškai dalijosi savo per gyvenimą sukauptomis žiniomis bei fotografijomis apie savo kraštą bei žmones. Istorikas kraštotyrininkas Jonas Babickas supažindino su Subačiaus istorija, kraštotyrininkė Eleonora Keršulienė, ilgus metus kaupusi kraštotyrinę medžiagą apie Skapiškio seniūnijos kaimus, sutiko įrašyti vaizdo pasakojimą. Kupiškėnas Kazys Stančikas, netikėtai atradęs Lietuvos radijo istorijoje kraštiečių pėdsakus, įsitraukė į interaktyvaus žemėlapio kūrimo procesą. Ilgametė medicinos darbuotoja kraštotyrininkė Marija Tamošiūnienė dalijosi prisiminimais apie žinomus ir žmonių pamėgtus gydytojus Ipolitą Franckevičių ir Antaną Karecką.
Įrašant pasakojimus talkina ir Kupiškio etnografijos muziejaus, Kupiškio kultūros namų darbuotojai, Vilniaus kupiškėnai. Vilniaus universiteto profesorė Genovaitė Dručkutė dalijosi studijų metų prisiminimais apie Algirdą Julių Greimą bei jo gyvenimo metus Kupiškyje.
Projektas įtrauktas į Kupiškio rajono savivaldybės renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, planą. Kviečiame kupiškėnus įsijungti į interaktyvaus žemėlapio kūrimą – pasidalinti prisiminimais apie žymius kraštiečius, jų gyvenimą ir veiklą, įdomius faktus mūsų krašto istorijoje. Skambinkite telefonu 8-459-35470 bei 8 615 97653.

 

LTK Logotipas kupiskio viesoji biblioteka LOGO Kupiskio rajono savivaldybe

Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliografė Jolita Pipynienė

Papildoma informacija