Rinkime šimtmečio įtakingiausius kupiškėnus

100

Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis, kuris skaičiuojamas nuo 1918 metų vasario 16-os dienos. Šiai įžymiai datai paminėti Kupiškio viešoji biblioteka kartu su partneriais įgyvendina projektą „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje", kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, taip pat remia Kupiškio rajono savivaldybė. Rugsėjo 13 d. projektas „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje" buvo pristatytas Alizavos padalinyje. Viena iš projekto veiklų – išrinkti šimtmečio įtakingiausius, labiausiai savam kraštui ir Lietuvai nusipelniusius šimtmečio kupiškėnus. Balsavimas vyksta tik internetu rugsėjo 9–24 dienomis.
Projektą pristatė Kupiškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Lina Matiukaitė, pateikdama balsavimui siūlomų kupiškėnų sąrašą ir demonstruodama skaidres, šiltais žodžiais papildydama apie jų nuveiktus darbus. Kvietė balsuoti ir paaiškino, kaip veikia pati balsavimo sistema. Totalizatorius veikia „Kupiškėnų minčių", Kupiškio savivaldybės, viešosios bibliotekos interneto svetainėse.
Alizavos kraštas išaugino daug žymių žmonių: ekonomistą, kooperatininką Joną Glemžą, diplomatą, teisininką Joną Aukštuolį, gydytoją, visuomeninį veikėją Gediminą Kaluiną, visų žinomą dailėtyrininką, žurnalistą, „Kupiškėnų enciklopedijos" sudarytoją Vidmantą Jankauską. Jie visi yra įtraukti į kupiškėnų sąrašą.
Alizaviečiai dėkojo projekto vadovei Linai Matiukaitei už įdomų pristatymą. Nelikime abejingi, balsuokime, rinkime įtakingiausius ir Lietuvai nusipelniusius šimtmečio kupiškėnus. Istoriją kuriame kiekvienas iš mūsų.


Alizavos padalinio vyr. bibliotekininkė Laimutė Dešrienė

2-Alizava 20170913 113809 1-Alizava 20170913 113739 3-Alizava 20170913 113819