Šimtmečio kupiškėnų pristatymas Rudilių bibliotekoje

4-2017-09-14 16.41.39

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir vykdo projektą „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje", kuris skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Ši iniciatyva skatina pilietiškumą, istorinę savimonę ir ugdo savojo krašto pažinimą. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, remia Kupiškio rajono savivaldybė.
Rugsėjo 14 d. šis projektas buvo pristatytas Rudilių padalinyje. Jį pristatė Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus. Čia buvo demonstruojamos skaidrės, iš kurių susipažinome su 100 iškilių kupiškėnų. Be to lankytojams buvo išdalinti sąrašai pagal asmenybių veiklos sritis abėcėlės tvarka ir skrajutės su totalizatoriaus adresu bei paaiškinta kaip balsuoti. Iš pateikto asmenybių sąrašo reikia pažymėti aštuonias pavardes ir siūlyti dvi savo norimas.
Susipažinę su visa informacija, dalis lankytojų jau tą pačią dieną balsavo bibliotekoje.

Vanda Ribokaitė
Rudilių padalinio vyresn. bibliotekininkė

1-2017-09-14 16.29.14 3-20170914 162956 2-20170914 162945