„Šimtmečio lentyna“ bibliotekoje

DSC01605

 

„Sako, reikia žiūrėti į priekį,
Tai ko gi mes vis atbulai?
Ko ieškom prabėgusiam laike,
Ko nespėjom surasti tenai?"
(A. Mackevičius)

 

 

 

Artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui šalyje skiriama daug įvairių renginių. Labai džiugu ta proga gauti ir dovanų... Nepanorusi viešintis bibliotekos skaitytoja bibliotekai padovanojo savo jaunystės laikų mėgiamą knygų lentyną (gamintą apie 1950 metus). Ir kas svarbiausia – ne tuščią... Joje praeito šimtmečio tėvų skaitytieji „Ūkininko patarėjo", „Ūkininko knygynėlio", „Žvaigždės" numeriai, pamokinanti knyga „Lietuvių raštvedys" ir kt.. Bendru sutarimu dovaną pavadinome „Šimtmečio lentyna". Naujoji lentyna talpins ir kitų skaitytojų dovanotus senus vertingus leidinius. Vartydami senų leidinių puslapius pajuntame tikrąją to laikmečio dvasią. Skaitykime juos ir džiaukimės naujais kaskart vis gražesniais leidiniais.


Loreta Aleksiejūnienė
Lukonių padalinio vyresn. bibliotekininkė

DSC01612 DSC01608 DSC01611